Mitä edunvalvonta tekee?

Yksi YK:n tärkeimmistä elimistä, holhousneuvosto, perustettiin valvomaan luottamusalueiden hallintoa niiden siirtyessä siirtomaista itsenäisiksi valtioiksi. Neuvosto keskeytti toimintansa vuonna 1994, kun Palau, viimeinen alkuperäisistä 11 luottamusalueesta, itsenäistyi.

Read More

Miten kuvailisit peilikuvasääntöä?

Peilikuvasääntö on sopimusoikeuden käsite. Se tarkoittaa, että kun sanot "kyllä" tarjoukselle, siitä tulee sopimuksen perusta, joten hyväksyt tarjouksen täsmälleen sellaisena kuin se on - ilman muutoksia. Hyväksymisen on siis oltava…

Read More

Mitä tarkoittaa, kun lakiehdotus kuolee?

Konferenssikomitea. Jos sopimukseen ei päästä, lakiesitys "kuolee". Jos sopimukseen päästään, lakiesitys palautetaan molempiin kamareihin. Sekä senaatin että edustajainhuoneen on hyväksyttävä lakiehdotus, ennen kuin se voidaan lähettää kuvernöörille allekirjoitettavaksi.

Read More

Mitä tapahtui asiassa Lemon vastaan Kurtzman?

Käräjäoikeus päätteli, että laki rikkoi perustuslakilauseketta, ja katsoi, että se edisti "liiallista sekaantumista" hallituksen ja uskonnon välillä. Lisäksi kaksi tuomaria katsoi, että laki vaikutti kielletysti siten, että se antoi "merkittävää…

Read More

Miten perustuslaki rajoittaa osavaltioiden toimivaltaa?

Yhdysvaltojen perustuslain I artiklan 10 pykälässä rajoitetaan osavaltioiden toimivaltaa. Osavaltiot eivät voi solmia liittolaisuuksia ulkovaltojen kanssa, julistaa sotaa, leimata rahaa tai asettaa tuonti- tai vientitulleja.

Read More

Mitä ovat havainnot keskustelussa?

Havainnot ovat väitteitä, jotka luovat puitteet sille, miten meidän pitäisi tulkita asioita päätöslauselmassa. On kuitenkin syytä huomata, että yleensä ne menevät tavanomaisten määritelmien soveltamisalan ulkopuolelle.

Read More

Miten itsenäisyysjulistus alkaa?

Me, Amerikan yhdistyneiden valtioiden edustajat, kokoontuneessa yleisessä kongressissa, vetoamme maailman korkeimpaan tuomariin aikeidemme oikeellisuuden puolesta, julkaisemme ja julistamme juhlallisesti näiden siirtomaiden hyvien ihmisten nimissä ja valtuuttamina, että nämä yhdistyneet siirtomaat…

Read More

Onko kansainvälinen perusoikeuskirja oikeudellisesti sitova?

Se on toiminut perustana ihmisoikeuksien kodifioinnille maailmanlaajuisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Vaikka se ei olekaan sitova, monet sen määräyksistä on tunnustettu niin kiistattomasti, että niitä pidetään osana kansainvälistä tapaoikeutta ja…

Read More

Kuka vastusti 14. lisäystä?

Kun presidentti Andrew Johnsonille ilmoitettiin, että muutos lähetettiin osavaltioiden ratifioitavaksi, hän ilmaisi julkisesti paheksuntansa. Kongressin hyväksyntä - ja presidentin vastustus - johti presidentti Johnsonin ja republikaanipuolueen väliseen kaksivuotiseen taisteluun 14.…

Read More

Miten Donnelly määrittelee ihmisoikeudet?

Aluksi Donnelly luo perusymmärryksen siitä, mitä "ihmisoikeudet" tarkoittavat, ja johtaa pääolettamukseensa, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat tasa-arvoisia, luovuttamattomia ja yleismaailmallisia, vaikka otetaankin huomioon kulttuurienvälinen relativismiKulttuurirelativismiKulttuurirelativismi on ajatus siitä, että ihmisen uskomukset…

Read More