Havainnot ovat väitteitä, jotka luovat puitteet sille, miten meidän pitäisi tulkita asioita päätöslauselmassa. On kuitenkin syytä huomata, että yleensä ne menevät tavanomaisten määritelmien soveltamisalan ulkopuolelle.