Yksi YK:n tärkeimmistä elimistä, holhousneuvosto, perustettiin valvomaan luottamusalueiden hallintoa niiden siirtyessä siirtomaista itsenäisiksi valtioiksi. Neuvosto keskeytti toimintansa vuonna 1994, kun Palau, viimeinen alkuperäisistä 11 luottamusalueesta, itsenäistyi.