Se on toiminut perustana ihmisoikeuksien kodifioinnille maailmanlaajuisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Vaikka se ei olekaan sitova, monet sen määräyksistä on tunnustettu niin kiistattomasti, että niitä pidetään osana kansainvälistä tapaoikeutta ja siten yleisesti velvoittavina.