Aluksi Donnelly luo perusymmärryksen siitä, mitä ”ihmisoikeudet” tarkoittavat, ja johtaa pääolettamukseensa, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat tasa-arvoisia, luovuttamattomia ja yleismaailmallisia, vaikka otetaankin huomioon kulttuurienvälinen relativismiKulttuurirelativismiKulttuurirelativismi on ajatus siitä, että ihmisen uskomukset ja käytännöt olisi ymmärrettävä hänen oman kulttuurinsa perusteella. Kulttuurirelativismin kannattajilla on myös tapana väittää, että yhden kulttuurin normeja ja arvoja ei pitäisi arvioida toisen kulttuurin normien ja arvojen avulla.