Käräjäoikeus päätteli, että laki rikkoi perustuslakilauseketta, ja katsoi, että se edisti ”liiallista sekaantumista” hallituksen ja uskonnon välillä. Lisäksi kaksi tuomaria katsoi, että laki vaikutti kielletysti siten, että se antoi ”merkittävää tukea uskonnolliselle yritykselle”. 316 F. Supp. 112.