Mitä Monte Cassino tarkoittaa?

Mitä Cassino tarkoittaa? 1 : rakennus tai huone, jota käytetään sosiaalisiin huvituksiin, erityisesti : uhkapeleihin käytetty rakennus tai huone. 2 tai harvemmin cassino : korttipeli, jossa kortteja voitetaan sovittamalla tai…

Read More

Mikä kongressin toimi antoi Johnsonille valtuudet laajentaa Vietnamin sotaa?

Tonkininlahden päätöslauselmaTonkininlahden päätöslauselma, jolla presidentti Johnson valtuutettiin ryhtymään kaikkiin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin vastatoimien toteuttamiseksi ja kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi Kaakkois-Aasiassa. Mikä aiheutti presidentti Johnsonin Vietnamin sodan kiihdyttämisen? Eskalaatio saavutettiin…

Read More

Miksi kenraali MacArthur sanoi, että palaan?

Kenraali MacArthur oli päättänyt palata joukkojensa luo, jatkaa taistelua ja johdattaa mahdollisimman monet miehistään turvaan. Melbournessa hän antoi lehdistölle lausunnon. Siinä hän antoi miehilleen ja Filippiinien kansalle lupauksensa "minä palaan".…

Read More

Miten vuoden 1833 Force Bill vaikutti federalismiin?

Mikä oli vuoden 1833 Force Billin tarkoitus? Jacksonin julistuksen antamisen jälkeen kongressi hyväksyi Force Act -lain, joka oikeutti sotilaallisen voiman käyttämiseen kaikkia niitä osavaltioita vastaan, jotka vastustivat tariffisäädöksiä. Vuonna 1833…

Read More

Mitkä olivat Ludvig XIV:n neljä sotaa?

Ludvig XIV johti Ranskan viiteen suureen ja kalliiseen sotaan: Devoluutiosota (1667-68), Alankomaiden sota (1672-78), yhdistymissota (1679-1684), yhdeksänvuotinen sota (1688-1697) ja Espanjan perintösota (1702-1714). Missä sodissa Ludvig XIV menestyi? Kolmen suuren…

Read More

Mikä on sota ja sen tyypit?

Mikä on sota ja sen tyyppi? Sota olisi ymmärrettävä poliittisten yhteisöjen väliseksi tosiasialliseksi, tarkoitukselliseksi ja laajalle levinneeksi aseelliseksi konfliktiksi, ja siksi se määritellään poliittisen väkivallan tai väliintulon muodoksi. Sodankäynnillä viitataan…

Read More

Millainen rooli afroamerikkalaisilla oli vapaussodassa?

Heidän rykmenttinsä lisäksi valtaosa Manner-Euroopan armeijassa palvelleista mustista amerikkalaisista oli täysin integroituneita muihin rykmentteihin ja yksiköihin. Useimmat mustat sotilaat eivät kuitenkaan olleet aseistettuja alokkaita, vaan kokkeja, työläisiä, käsityöläisiä, rumpaleita, lipunkantajia,…

Read More

Mitä Euroopalle tapahtui kylmän sodan jälkeen?

Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1991 Itä-Eurooppa alkoi siirtyä kohti länsieurooppalaisia ihanteita. Itä-Eurooppa on siirtynyt kohti demokraattisia hallituksia, avointa markkinataloutta, yksityisomistusta ja EU:ta vanhan Neuvostoliiton sijaan. Miten kylmän sodan päättyminen vaikutti Eurooppaan?…

Read More