Oikeudellinen termi, joka viittaa syylliseen mielentilaan. Toisin sanoen tiedolla tarkoitetaan vastaajan tietoisuutta siitä, että teko tai toiminta on lainvastaista, ja aikomusta toimia tästä tietoisuudesta huolimatta. Tietoisuus on usein vastuun osatekijä, myös useimmissa tapauksissa, joihin liittyy petosväitteitä.