Nämä ovat tuomioistuimen aiempia päätöksiä, jotka eivät sido tuomioistuinta myöhemmissä asioissa, mutta voivat vaikuttaa tuomarin päätökseen, jos aiemmassa päätöksessä esitetyt oikeusperiaatteet ja perustelut ovat merkityksellisiä käsiteltävänä olevan asian kannalta. Tässä tapauksessa aiempi päätös on vakuuttava ennakkotapaus.