Vaikka Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson oli innokas liiton kannattaja, Yhdysvallat ei virallisesti liittynyt Kansainliittoon kongressin eristäytyjien vastustuksen vuoksi.

Milloin Yhdysvallat ei liittynyt Kansainliittoon?

Vaikka Woodrow Wilson toimi Versaillesin sopimusta laatineen komitean puheenjohtajana, Yhdysvallat äänesti Kansainliiton virallista jäsenyyttä vastaan vuonna 1919.

Miksi Yhdysvallat ei liittynyt Kansainliittoon quizlet?

Miksi amerikkalaiset eivät halunneet liittyä Kansainliittoon? He uskoivat isolationismiin eivätkä halunneet sekaantua Euroopan asioihin. Monet amerikkalaiset pitivät Versaillesin sopimusta epäoikeudenmukaisena.