Avainsanat

Sixten Korkman on ollut sitä mieltä, että ”Britannia on ampunut itseään jalkaan.” Konsensusmielipide talousviisaiden joukossa kuulostaa olevan Sixtenin kanssa samoilla linjoilla. Ehkä EU oli kuitenkin ennen sitä ampunut itseään jalkaan varsijousella? Eli EU:ssa on katsottu hyväksi määrätä kaikennäköistä tarkasti hyväksi ja tarpeelliseksi arvioitua, jota jäsenmaiden ja edelleen niiden kansalaisten olkoon noudatettava. Vakkapa, että varsijouset olkoot kiellettyjä nisäkkäiden metsästyksessä.

Kyllä, näin sanoo NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/43/ETY,annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, LIITE VI. Eli näin ollen vaikkapa täällä Suomessa passaa metsästysoikeudellisen ampua rusakkoa metsästysaikana:
 –
1. kiväärillä, jonka patruunan luodin painon on oltava vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea (E 100 > 200 J).
2. haulikolla, jonka kaliiperin on oltava 10–20.
Kunhan kohtien 1 tai 2 mukainen ampuma-ase on vähintään 600 millimetriä pitkä ja sen piippu on vähintään 300 millimetriä pitkä. Kolmaskin vaihtoehto kuitenkin on:
3. ”tavallisella” jousiaseella, jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (180 N), kunhan nuolen kärki on sellainen, että asianmukainen osuma on heti tappava.
Mutta ei siis varsijousella, vaikka sen tehot ja nuolen ominaisuudet olisivat kohdan 3 mukaisia. Ai miksi ei? Kts. tämän postauksen toisen kappaleen linkki. Äkkinäinen voi toki ihmetellä, että mitä se EU:lle kuuluu, kuoleeko itä-uusimaalainen rusakko kiväärin luotiin, hauliparveen, pitkä- tai taljajousen nuoleen vaiko varsijousen nuoleen. Mutta niin ovat harkinneet, että kuuluu se.
Varsijousimetsästys ei liene ollut merkityksellinen brittien EU-äänestyksessä. Voi olla ihan mahdollista, että aikanaan, kun varsijousella metsästämisen kielto on tullut luontodirektiiviin, britit ovat ehkä olleet jopa sen kannalla. Mutta EU-sääntelyn periaatteella, perinpohjaisuudella ja kaikenkaatavuudella yleensä ottaen lienee ollut suurikin merkitys siihen, että britit päättivät lähteä nostelemaan EU:sta. Euroopan ainoat EU-skeptikot eivät ole Britanniassa. Joten voisitteko siellä Brysselissä ystävällisesti keskittyä jatkossa uuden sääntelyn rakentamisen sijasta vanhan turhan sääntelyn purkamiseen?