Avainsanat

, ,

Eduskunta päätti suuressa viisaudessaan keväällä muutoksia ampuma-aselakiin. Tiukennuksia tuli mm. aseiden säilytysvaatimuksiin. Muutokset tulevat voimaan 1.12.2015.

Aseiden säilyttämistä koskevan uudelleen muotoillun § 106:n KOLMAS momentti kuuluu näin: ”Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase tai yli viisi ampuma-asetta, on aseet säilytettävä 119 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla annetussa sisäministeriön asetuksessa määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.”

Uutta tuossa on se, että jos mitä tahansa pyssyjä on yli viisi, niin säilyttämiseen tarvitaan erillisellä asetuksella tarkemmin määritelty turvakaappi tai poliisin erityishyväksyntä. Lakiin sisältyy siirtymäsäännöksiä, ja monet ovat olleet siinä käsityksessä, että juurikin tuolle kansalaisille yhteensä useita kymmeniä miljoonia euroja maksavalle normienpurkutalkoilulle määrätä yli viiden pyssyn säilytykselle sertifioidut kassakaapit olisi ollut viiden vuoden siirtymäaika.

Mutta ei: ”Sen, jolle tämän lain voimaan tullessa syntyy velvollisuus säilyttää ampuma-aseensa 106 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on säilytettävä ampuma-aseensa mainitussa momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.”

Tuo TOINEN momentti § 106:sta kuuluu näin: ”Jos ampuma-asetta säilytetään 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa paikassa, se on säilytettävä 119 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla annetussa sisäministeriön asetuksessa määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ampuma-ase tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. Ampuma-ase voidaan tällöin säilyttää myös siten, että muu aseen osa kuin äänenvaimennin säilytetään erillään lukittuna edellä mainitulla tavalla ja loput aseen osat siten, etteivät ne ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön.”

TOINEN momentti ei siis määritä yli viiden pyssyn säilyttämisen tilanteita vaan säilyttämistä yleensä. Yli viiden aseen säilyttämisiä käsiteltiin siinä tämän kirjoituksen alkuun lainatussa KOLMANNESSA momentissa. Yli viiden aseen omistajia, joilla ei ole asetuksella määriteltyä järeää kassakaapinomaista asekaappia arvioidaan olevan useita kymmeniätuhansia ja joulukuun alkuun ei ole enää pitkä aika.

Momentin määrittely lakipykälissä tässä wikipedialainauksena: ”Yleensä saman pykälän eri momentit erotetaan lakitekstissä toisistaan typografisesti samoin kuin kappaleet normaalissa tekstissä.” Tämä artikkeli perustuu tuohon momentin kappalejakoa vastaavaan tulkintaan.