Avainsanat

, ,

Iloisena veronmaksajana innovoin: Entä jos ns. pakkolakien palkanalennusten sijasta täsmälleen sama määrä kerättäisiinkin pois tuloverona? Ja se lisää kerätty tulovero kohdennettaisiin yrityksille helpottamalla yritysten verotusta.

  1. STTK:n pääekonomistin Ralf Sundin laskelmien mukaan ns. pakkolait leikkaisivat palkansaajilta 2.700.000.000 €. Hallituksen tarkoituksena on, että tämä palkkasidonnaisten menojen pieneneminen tulisi yritysten hyödyksi. Ajatusketju jatkuu, että sitä kautta yritykset voisivat halpuuttaa tuotteitaan, myydä niitä enemmän, ja sitä kautta työllistää enemmän.
  2. Vuonna 2014 yhteisöjen tuloveroa, eli ns. yhteisöveroa maksettiin yhteensä 3.845.000.000 €.

    Sekä vuonna 2014, että edelleen yhteisöverokanta on 20 %.

Yksinkertaisuuden vuoksi tarkastellaan millaiseksi yhteisövero muodostuisi, jos koko pakkolakien palkanalennusten potti kohdennetaisiin yhteisöveroon:

20 % x ( 3.845.000.000 € – 2.700.000.000 € ) / 3.845.000.000 € ≈ 6 %

ELI YHTEISÖVERO PUTOAISI KUUTEEN PROSENTTIIN!

Mutta ei, eihän noin voi tehdä! Silloinhan ihmisten tuloverotus kiristyisi! Sehän olisi vääryys!

Vasemmalta laidalta katseltuna suuri vääryys olisi tietenkin se, miten kauhean pieneksi yhteisövero putoaisi. Mutta itse puolueettomana tarkkailijana keskityn tässä postauksessa nyt hallituksen haukkumiseen.

Jos pakkolainsäädännöllä palkkojen pienennyksen tai verotuksen avulla pienennettävän käteen jäävän palkan pienentämisen vaikutus minulle, sinulle ja hänelle on täsmälleen sama, niin mitä väliä? Itse asiassa vaikutus olisi toki huomattavasti tasapuolisemmin kohdennettavissa, kuin ns. pakkolaeilla on. Kätilöön voisi kohdentaa vähemmän ja meikäläiseen enemmän.

Väliä sillä, kummalla tavoin leikkaus tehdään on, jos sanoilla on ideologinen merkitys:

  1. Tuloverojen kasvu = PAHA
  2. Työehtosopimuksilla määrättävien palkkojen pieneneminen = HYVÄ

Toki myös helpotusten kohdentuminen yrityksiin on palkanalennuksista poikkeavaa, jos helpotukset tulisivatkin verotuksen kautta, mutta sitäkinhän hallitus voisi säädellä. Ainakaan kaikkea ei varmaankaan kannattaisi jyvittää pelkkään yhteisöveroon.