Avainsanat

, ,

Tai itse asiassa asetuksenrikkojaa. Vaihtoehtoiseksi otsikoksi tälle blogipostaukselle mietin myös: ”Nolot norminpurkutalkoot.” Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ja teollisuusneuvos Tapani Koivumäen nimet ovat alla Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2015 annetussa:

Valtioneuvoston asetuksessa räjähteiden valmistuksesta, käsittelystä ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 1101/2015

 

Kyseinen asetus on tullut voimaan täysimääräisesti muiden kuin ”ennen asetuksen voimaantuloa toimintansa aloittaneiden tuotantolaitosten toiminnanharjoittajien” osalta eilen 1. päivänä syyskuuta 2015.

Noin 700.000:tta suomalaista henkilöä ja yhteisöä asia koskettaa ainakin sikäli, että kyseisellä asetuksella säädellään myös ampuma-aseiden patruunoita, ruutia ja nalleja.

Asetuksen 10:ssä luvussa ”Säilytys asuinhuoneistossa, työtilassa ja muussa tilassa:

41 §
Säilytystilan kaappi

Ampuma-aseiden patruunat, ruuti, patruunoiden sytytysnallit sekä räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) 57 §:ssä tarkoitetussa tilassa olevat räjähteet on käytön ulkopuolella pidettävä lukitussa kaapissa, joka kestää vähintään 30 minuuttia palorasitusta. Kaappi on merkittävä vähintään räjähdemerkinnällä, säilytyksestä vastaavan henkilön yhteystiedoilla sekä avotulen teon ja tupakoinnin kieltävillä merkinnöillä.”

Kenellä on kotonaan ampuma-aseen patruunoita, huutakoon HEP, mikäli patruunat ovat pykälän 41 mukaisesti 30 min. palorasitusta kestävässä kaapissa, joka on merkitty kyseisessä pykälässä määrätyllä tavalla. Toisen käden tietona TUKES:ista on kuulemma eilen vahvistettu, että § 41:n alkuosalla: ”ampuma-aseiden patruunat, ruuti, patruunoiden sytytysnallit” tarkoitetaan nimenomaan myös asunnoissa säilytystä. Saman toisen käden tiedon mukaan TUKES:ista aiotaan tiedottaa meitä hallintoalamaisia näistä seikoista jo tänään, kun asetus on ollut voimassa vasta yhden täyden vuorokauden.

Keille määräysten historia tässä asiassa on vieraampi kerrottakoon selvennyksenä, että vaatimus 30 minuutin palorasituskestosta kaapille sekä kaapin merkitsemisestä ”vähintään räjähdemerkinnällä, säilytyksestä vastaavan henkilön yhteystiedoilla sekä avotulen teon ja tupakoinnin kieltävillä merkinnöillä” ovat uusia, eikä sellaisia ole aiemmin voimassa olleissa säädöksissä edellytetty.

EDIT 3.9.2015 klo 16:30:

Uudet käänteet tässä asiassa uudessa blogipostauksessani:

TEM:n tiedote ja TUKES:in aiempi tiedote