Kylmä sota vaikutti sisäpolitiikkaan kahdella tavalla: sosiaalisesti ja taloudellisesti. Yhteiskunnallisesti amerikkalaisten intensiivinen indoktrinaatio johti sosiaalisten uudistusten taantumiseen. Taloudellisesti sotaan liittyvien teollisuudenalojen vauhdittamaa valtavaa kasvua tuki valtion voimakas laajentaminen.

Mitkä ovat kylmän sodan tärkeimmät vaikutukset?

Kylmä sota synnytti uusia sotilasliittoja, kuten Naton ja Varsovan liiton, ja johti ydinaseiden leviämiseen ja sijaissotiin jälkikolonialististen valtioiden välillä ja sisällä Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Mitkä ovat kylmän sodan 5 vaikutusta?

1. Ydinleiliö 2. Posteherko 3. M.A.D. 4. Kuuban ohjuskriisi 5. Korean konflikti

  • Ydinvoiman leviäminen.
  • Pelottelu.
  • M.A.D.
  • Kuuban ohjuskriisi.
  • Korean konflikti. Heimlerin historia.
Mitkä olivat kylmän sodan 3 vaikutusta?

Kylmän sodan vaikutukset
Berliinin muuri purettiin ja kaksi Saksan kansakuntaa yhdistyivät. Varsovan liitto hajosi. Johti tuhoisiin konflikteihin, kuten Vietnamin sotaan ja Korean sotaan. Baltian maat ja eräät entiset neuvostotasavallat itsenäistyivät.

Mitkä ovat kylmän sodan syyt ja vaikutukset?

Historioitsijat ovat tunnistaneet useita syitä, jotka johtivat kylmän sodan puhkeamiseen, muun muassa toisen maailmansodan päättymisen jälkeiset jännitteet, ideologinen ristiriita Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä, ydinaseiden ilmaantuminen ja kommunismin pelko Yhdysvalloissa.

Mikä oli kylmän sodan pahin vaikutus?Vaikka nämä kaksi maata, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, eivät koskaan kohdanneet toisiaan suoraan, sillä oli edelleen suuri vaikutus maailmaan. Kylmä sota teki maailmasta vähemmän turvallisen ja vakaan, koska se lisäsi sotilaallista luottamusta, loi kaunaa ja vaikeutti ihmisten elämää.

Mitkä ovat kaksi kylmän sodan myönteistä vaikutusta?

Yhdysvaltain ”Marshall-suunnitelman” ja kommunistien ”Molotovin suunnitelman” toteuttaminen, ydinasevarustelukilpailu ja maailmanlaajuinen sotilaallinen vahvistaminen loivat kaikki maailmanlaajuista poliittista vakautta ja taloudellista vaurautta.Mitkä olivat kylmän sodan päättymisen kaksi vaikutusta?

Itä-Euroopan maiden hajanaisuus. -Huono talous. -Neuvostoliiton hajoaminen, joka hajotti tasavallat. -Tasavallat itsenäistyivät ja olivat hyvin epävakaita huonon sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen aseman vuoksi.

Mitkä olivat kylmän sodan 5 tärkeintä syytä?

Kylmän sodan syyt vuonna 1945

  • * Truman ei pidä Stalinista. /li>
  • * Amerikan kieltäytyminen jakamaan ydinsalaisuuksia. >