YK:n peruskirjan mukaan YK:n ja sen jäsenvaltioiden tehtävänä on ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, puolustaa kansainvälistä oikeutta, saavuttaa ”korkeampi elintaso” kansalaisilleen, käsitellä ”taloudellisia, sosiaalisia, terveydellisiä ja niihin liittyviä ongelmia” sekä edistää ”ihmisoikeuksien ja …

Mikä on YK:n peruskirja yksinkertaisin sanoin?

YK:n peruskirja on Yhdistyneiden Kansakuntien perustamisasiakirja, joka allekirjoitettiin 26. kesäkuuta 1945. Peruskirjassa määritellään jäsenvaltioiden oikeudet ja velvollisuudet sekä Yhdistyneiden Kansakuntien tärkeimmät elimet ja menettelyt.

Mikä on YK:n peruskirjan päätarkoitus?

ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. kehittää kansojen välisiä ystävällisiä suhteita, jotka perustuvat kansojen yhtäläisten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden periaatteen kunnioittamiseen.

Mitkä ovat YK:n peruskirjan neljä tavoitetta?

Ihmisoikeuksien suojelu ja edistäminen; vaaliavun antaminen; valtion vallan palauttamisen ja laajentamisen tukeminen; sosiaalisen ja taloudellisen elpymisen ja kehityksen edistäminen.

Mitkä ovat YK:n peruskirjan pääperiaatteet?

Järjestö perustuu kaikkien jäsentensä suvereenin tasa-arvon periaatteeseen. Varmistaakseen kaikille jäsenille jäsenyydestä johtuvat oikeudet ja edut kaikkien jäsenten on vilpittömässä mielessä täytettävä velvoitteet, jotka ne ovat ottaneet tämän peruskirjan mukaisesti.

Mitä tapahtuu, jos maa rikkoo YK:n peruskirjaa?

Äärimmäisin vaihtoehto olisi jäsenyyden pidättäminen tai erottaminen, kuten Yhdistyneet Kansakunnat voi tehdä tietyissä peruskirjan 5 ja 6 artiklassa määrätyissä olosuhteissa.

Onko YK:n peruskirja oikeudellisesti sitova?Sellaisena se on kansainvälisen oikeuden väline, ja se sitoo YK:n jäsenvaltioita. YK:n peruskirjassa kodifioidaan kansainvälisten suhteiden tärkeimmät periaatteet valtioiden suvereenista tasa-arvosta voimankäytön kieltoon kansainvälisissä suhteissa.

Voiko maita potkia ulos YK:sta?

6 artikla. Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, joka on jatkuvasti rikkonut tämän peruskirjan periaatteita, voidaan turvallisuusneuvoston suosituksesta erottaa järjestöstä yleiskokouksen päätöksellä.Mitkä ovat Yhdistyneiden Kansakuntien kuusi periaatetta?

Suurin osa työstä on kuitenkin delegoitu kuudelle pääkomitealle: (1) aseistariisunta ja kansainvälinen turvallisuus, (2) talous- ja rahoituskomitea, (3) sosiaali-, humanitaari- ja kulttuurikomitea, (4) erityispoliittinen komitea ja dekolonisaatiokomitea, (5) hallinto- ja budjettikomitea sekä (6) oikeudellinen komitea.

Mikä on YK:n peruskirjan 51 artikla?

51 artikla. Mikään tässä peruskirjassa ei saa heikentää yksilöllisen tai kollektiivisen itsepuolustuksen luontaista oikeutta, jos Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneen kohdistuu aseellinen hyökkäys, ennen kuin turvallisuusneuvosto on ryhtynyt kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Mikä on YK:n peruskirjan 99 artikla?

”Pääsihteeri voi saattaa turvallisuusneuvoston tietoon minkä tahansa asian, joka hänen mielestään voi uhata kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä.”

Mikä on YK:n peruskirjan 80 artikla?1. Peruskirjan 80 artiklan l kohdassa määrätään, että mitään peruskirjan XII luvun määräystä ei saa tulkita siten, että se muuttaisi valtioiden tai kansojen oikeuksia tai voimassa olevien kansainvälisten asiakirjojen ehtoja, kunnes edunvalvontasopimukset on tehty, ja silloinkin vain sopimuksissa käsiteltyjen asioiden osalta.

Mikä on YK:n peruskirjan 25 artikla?

”Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet sopivat hyväksyvänsä ja toteuttavansa turvallisuusneuvoston päätökset tämän peruskirjan mukaisesti.”

Mistä 51 a artiklassa puhutaan?

51 artiklassa puhutaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämisestä. Perustuslain laatijat halusivat Intian näyttävän esimerkkiä ja sitoutuvan vakaasti rauhaan.

Milloin 51 artiklaa on käytetty?

Tutkimuksen mukaan Yhdysvallat on vedonnut 51 artiklaan vain neljä kertaa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana: syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskuihin, vuoden 2003 hyökkäykseen Irakiin, vuoden 2014 Benghazi-iskuun ja vuoden 2014 ISIS/ISIL-operaatioihin liittyvien sotilaallisten toimien yhteydessä.

Milloin YK:n peruskirjan 51 artikla kirjoitettiin?Tässä osassa selitetään 51 artiklaa poikkeuksena turvallisuusneuvoston toimivaltuuksiin rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi.) Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja avattiin allekirjoittamista varten 26. kesäkuuta 1945.