re-volt ri-ˈvōlt. : nousta hallitsijan tai hallituksen valtaa vastaan. : tuntea tai saada aikaan vastenmielisyyttä tai järkytystä. revolter substantiivi. kapinoida. revolt.

Mikä on esimerkki kapinasta?

Kapina tarkoittaa kapinaa, kapinointia, nousua auktoriteettia vastaan. Oppositioryhmä saattaa kapinoida hallitusta vastaan, tai sinä saatat kapinoida ahdistavaa klo 10:00 alkavaa ulkonaliikkumiskieltoa vastaan.

Mikä on kapinan synonyymi?

Kapinan yleisiä synonyymejä ovat kapina, kapina, kapina, vallankumous ja kansannousu. Vaikka kaikki nämä sanat tarkoittavat ”kapinan puhkeamista auktoriteettia vastaan”, kapina ja kapina tarkoittavat aseellista kansannousua, joka epäonnistuu tai onnistuu nopeasti.

Mitä on kapina tai kapinointi?

Kapinalla pyritään yleensä välttämään sortovaltaa ja/tai saamaan siltä myönnytyksiä, kun taas kapinalla pyritään kukistamaan ja tuhoamaan kyseinen valta sekä siihen liittyvät lait. Kapinan tavoitteena on vastarinta, kun taas kapinan tavoitteena on vallankumous.

Minkä tyyppinen sana on kapina?

kapinoida verbi (PROTEST)
Kansa kapinoi vierasta hallintoa vastaan ja perusti oman hallituksensa. Synonyymi. nousta (BE OPPOSED TO) SMART Vocabulary: related words and phrases.

Mitä on kansannousu?

Myöhäiskeskiajan kansannousut olivat (tyypillisesti) maaseudun talonpoikien tai kaupunkien porvarien kansannousuja ja kapinoita aatelisia, apotteja ja kuninkaita vastaan 1300-luvulta 1500-luvun alkuun kestäneiden mullistusten aikana, jotka olivat osa laajempaa ”myöhäiskeskiajan kriisiä”.

Mitkä ovat 9 synonyymiä?yhdeksän

 • yhdeksäs.
 • Nongon.
 • Enneadic. –  Mitkä ovat 10 synonyymiä?

  Synonyymiluettelo

  Sana Synonyymi-1 Synonyymi-2
  Brave Courageous Fearless
  Murtuma Murtuma Hylky
  Kirkas Häikäisevä Kimmeltävä
  Tyytyväinen Rentoutunut Herttainen

  Mikä on kapinahallitus?

  kapina, kansakunnan tai muun poliittisen yksikön vakiintunutta hallitusta tai hallintoviranomaista vastaan suuntautuva järjestäytynyt ja tavallisesti väkivaltainen kapinan tai kapinan teko, jonka toteuttaa ryhmä sen kansalaisia tai alamaisia; myös mikä tahansa teko, jolla osallistutaan tällaiseen kapinaan.

  Kuka on kapinallinen henkilö?

  Jos joku on kapinallinen, häntä on vaikea hallita eikä hän käyttäydy odotetulla tavalla: Hänen opettajansa pitävät häntä kapinallisena ja hankalana tyttönä. Toiminta vallassa olevia ihmisiä vastaan.

  Mitkä ovat viisi vallankumouksen päätyyppiä?

  Näihin kuuteen ryhmään kuuluvat (1) jacqueries, (2) tuhatvuotiskapinat, (3) anarkistiset kapinat, (4) jakobiinikommunistiset vallankumoukset, (5) vallankaappaukset ja (6) militarisoidut joukkokapinat. Niistä kertominen auttaa sinua ymmärtämään, miksi vallankumouksia tapahtuu, miksi jotkut niistä onnistuvat ja miksi useimmat epäonnistuvat.

  Mitkä ovat viisi suurta vallankumousta?  Vuosien 1789-99 Ranskan vallankumouksen historioitsijana pohdin usein yhtäläisyyksiä nykymaailman viiden suuren vallankumouksen – Englannin vallankumouksen (1649), Amerikan vallankumouksen (1776), Ranskan vallankumouksen (1789), Venäjän vallankumouksen (1917) ja Kiinan vallankumouksen (1949) – välillä.

  Mitkä ovat kolme vallankumousta?

  Nämä ovat kolme ensimmäistä teollista vallankumousta, jotka muuttivat modernin yhteiskuntamme. Kunkin näistä kolmesta edistysaskeleesta – höyrykone, tieteen ja massatuotannon aikakausi sekä digitaalitekniikan nousu – myötä maailma ympärillämme muuttui perusteellisesti.

  Miksi sitä kutsutaan vallankumoukseksi?

  Se on yleensä väkivaltainen ja alkaa kansan kapinasta. Vallankumous tapahtuu, kun suuret ihmisjoukot päättävät ottaa vallan hallitukselta, joka kohtelee kansaansa epäoikeudenmukaisesti. Vallankumous, joka tarkoittaa ”kääntymistä ympäri”, muuttaa hallituksen sosiaalista, taloudellista ja poliittista politiikkaa.

  Missä vallankumouksessa olemme nyt?

  Pohjimmiltaan neljäs teollinen vallankumous on suuntaus kohti automaatiota ja tiedonvaihtoa valmistusteknologioissa ja -prosesseissa, joihin kuuluvat kyberfyysiset järjestelmät (CPS), esineiden internet, esineiden teollinen internet, pilvilaskenta, kognitiivinen laskenta ja tekoäly.