Joitakin assertin yleisiä synonyymejä ovat affirm, avow, declare ja protest.