Ratifioinnilla tarkoitetaan oikeudellisesti sitovan säädöksen hyväksymistä tai voimaansaattamista, joka ei muuten olisi sitova, jos hyväksyntää ei olisi annettu. Perustuslaillisessa yhteydessä kansakunnat voivat ratifioida nykyisen perustuslain muutoksen tai uuden perustuslain hyväksymisen.