Vasta-argumentti on tavallinen akateeminen liike, jota käytetään argumentoivissa esseissä, koska se osoittaa lukijalle, että pystyt ymmärtämään ja kunnioittamaan argumentin eri puolia.

Mikä on vasta-argumentin vastavaatimuksen tarkoitus?

Mikä on vastakanteen päätarkoitus? Vastaväitteen päätarkoituksena on käsitellä väitteen vastapuolta ja esittää vastine.

Mikä on vasta-argumentti ja mitä tarkoitusta se palvelee argumentoivassa esseessä?

Vasta-argumentin avulla voit vastata lukijasi vastaväitteisiin jo ennen kuin he ehtivät lukea kirjoituksesi loppuun. Vasta-argumentilla tunnustat lukijasi vastaväitteet jo ennen kuin he ehtivät lukea paperisi loppuun. Muista, että et kehitä toista yksityiskohtaista argumenttia, kun kirjoitat vasta-argumentin.

Kuinka tärkeää vasta-argumentointi on kriittisenä lukijana?

Vasta-argumentteihin puuttuminen antaa sinulle myös tilaisuuden selventää ja vahvistaa argumenttiasi ja auttaa osoittamaan, miten argumenttisi on vahvempi kuin muut argumentit. Vasta-argumenttien sisällyttäminen kirjoitukseesi voi aluksi tuntua epäintuitiiviselta, ja jotkut kirjoittajat saattavat olla epävarmoja siitä, miten se tulisi tehdä.

Mikä on vasta-argumentin tarkoitus vakuuttavassa tekstissä quizlet?

Siirtymävaihe, joka palauttaa argumentin takaisin teeseihisi. Vastauksesi vastakkaisen näkemyksen esittämiin seikkoihin.

Mikä on toinen sana vasta-argumentille?

Vasta-argumentti Synonyymit – WordHippo Thesaurus.
Mikä on toinen sana sanalle vasta-argumentti?

vastaväite vastaväite
vastaväite vastaväite
vastaväite vastaväite
vastaväite vastasyytös
vastasyytös vastaväite

Miksi sisällytät vastaväitteen argumentoivaan tutkimusesseeseesi?Vastaväite: Sinun on ennakoitava vastaväite, joka kumoaa väitteesi pääkohdat. Älä vältä väitteitä, jotka ovat vastakkaisia omillesi. Tutustu sen sijaan vastakkaiseen näkökulmaan. Jos vastaat vastaväitteisiin, vaikutat puolueettomalta (ja ansaitset näin ollen lukijoiden kunnioituksen).

Miksi argumentoivien esseiden kirjoittajat käyttävät vasta-argumentteja?

Oikein käytettynä vasta-argumentti vahvistaa sekä kirjoittajan logosta (logiikka) että eetosta (uskottavuus/luotettavuus). Vasta-argumentin tehokas käyttö jättää lukijoille vaikutelman, että kirjoittaja on reilu ja harkitseva osallistuja julkisessa, argumentoivassa kirjoituksessa – sellainen, johon lukijat todennäköisesti luottavat.Mikä on vastakanteen tarkoitus quizlet?

Mikä on vastakanteen kohdan tarkoitus? Käsitellä väitteen vastakkaista puolta ja selittää, miksi kyseinen näkökulma on väärä.

Mikä on vasta-argumentti quizlet?

vasta-argumentti. Jonkun vastakkaista näkemystä edustavan henkilön esittämä kanta.

Mikä on vasta-argumentti esimerkki esseessä?

Vasta-argumenttina on esittää näyttöä siitä, että olisi painotettava ennaltaehkäisyä sen sijaan, että jatketaan kierrettä: ensin kiusataan, sitten rangaistaan. 3. Lapsi voi argumentoida koiran puolesta. Vanhemmat muistuttavat lasta siitä, että hänen siskonsa on allerginen koirille.

Miten vasta-argumentti esitetään esseessä?1. = Vastakkainen näkemys (Ajattele, mitä joku sanoisi, jos hän olisi eri mieltä väitteesi kanssa.) 2. = Vastakkaisen näkemyksen todisteet/selitys (Tämä olisi vastustajan todistusaineisto uskomuksensa tueksi.) 3. = Vastaväite (Tämä on se, mitä sanoisit vastineeksi vastustajan näkemykseen.) 3. = Vastaväite (Tämä on se, mitä sanoisit vastauksena vastustajan näkemykseen.

Mikä on argumentoivan esseen päätavoite?

Argumentoivan esseen tarkoituksena on järjestää ja esittää hyvin perustellut johtopäätöksesi, jotta yleisö suostuisi hyväksymään – tai ainakin harkitsemaan vakavasti – näkökantasi.

Miten aloitat vasta-argumentin kappaleen?

Yksinkertainen lausunto, jossa selitetään vasta-argumentti. Koska se todennäköisesti seuraa kohtia, joissa perustelet väitteesi, tämä voi alkaa esimerkiksi sanoilla ”Jotkut ovat huolissaan siitä, että”, ”kriitikot sanovat” tai ”Toisaalta”. Sisällytä sitten lisäperusteluja, tietoja tai tilastoja.

Mitä hyötyä on vastata vasta-argumenttiin myönnytyksellä quizlet?

Mitä hyötyä on siitä, että vasta-argumenttiin vastataan myönnytyksellä? Vastaamalla vasta-argumenttiin myönnytyksellä kirjoittaja voi vedota lukijoiden tunteisiin. Tämän taktiikan käyttäminen korostaa kirjoittajan asiantuntemusta ja vastustajan pinnallista ymmärrystä.

Mikä on vastaväite quizlet?Vastine, jonka tarkoituksena on osoittaa virheet vastustajan väitteessä.

Miksi argumenttien kriittinen lukeminen on niin tärkeää?

Tekstin kriittinen lukeminen ja tekstin pohtiminen antaa sinulle mahdollisuuden käyttää tekstiä omien argumenttiesi esittämiseen. Kriittisenä ajattelijana ja kirjoittajana teet arvioita ja tulkintoja lukemissasi teksteissä esitetyistä ajatuksista, väitteistä ja väittämistä.

Mikä on vasta-argumentin tarkoitus vakuuttavassa tekstissä?

Vasta-argumentti on näkökulma, joka vastustaa pääargumenttiasi. Vasta-argumentit ovat osa hyvää vakuuttavaa kirjoittamis- ja puhumisstrategiaa, koska ne osoittavat, että olet ottanut huomioon muita näkökulmia. Ne myös luovat mahdollisuuden kumota vastaväitteet ja osoittaa, miksi sinun kantasi on oikea.

Miksi kriittinen lukeminen on tärkeää?

Kriittinen lukeminen on tärkeää, koska sen avulla voit lukea ja analysoida tekstiä kriittisesti, pilkkoa sen osiin ja arvioida sen vahvuuksia ja heikkouksia. Se auttaa sinua myös ymmärtämään, mikä on kirjoittajan tarkoitus tekstin kirjoittamisella ja miten se liittyy omaan elämääsi.

Pitäisikö esseeseen sisällyttää vasta-argumentti?

Vasta-argumentti voi esiintyä missä tahansa esseessäsi, mutta yleisimmin se esiintyy: Vastakysymys on osa johdantoa – ennen kuin esität teesisi – jossa toisenlaisen näkemyksen olemassaolo on esseesi motiivi, syy siihen, miksi se on kirjoitettava.

Mikä on argumentoivan esseen päätavoite?Argumentoivan esseen tarkoituksena on järjestää ja esittää hyvin perustellut johtopäätöksesi, jotta yleisö suostuisi hyväksymään – tai ainakin harkitsemaan vakavasti – näkökantasi.

Mitä sana vasta-argumentti tarkoittaa?

Vasta-argumentti on väite, joka esitetään vastauksena jonkun toisen väitteeseen osoittaakseen, että alkuperäinen väite on jotenkin virheellinen. Argumentti on tässä yhteydessä sarja perusteluja, joita käytetään väitteen esittämiseen. Vasta-argumentti on aina vastaus – sen tarkoituksena on kumota (osoittaa vääräksi) alkuperäinen argumentti.

Miten kirjoitat vasta-argumentin lauseessa?

Vastaväite lauseessa

 • Asianajajan vastaväiteissä hän selitti, että hänen asiakkaansa oli syyttäjän väittämää rikollisuutta, koska hänen syyllisyydestään ei ollut todisteita. Oikeudenkäynti, syyttäjä puhui jälleen vaatimuksestaan kumouksen aikana.
 • Mitä vasta-argumentin pitäisi sisältää?  1. = Vastakkainen näkemys (Ajattele, mitä joku sanoisi, jos hän olisi eri mieltä väitteesi kanssa.) 2. = Vastakkaisen näkemyksen todisteet/selitys (Tämä olisi vastustajan todistusaineisto uskomuksensa tueksi.) 3. = Vastaväite (Tämä on se, mitä sanoisit vastineeksi vastustajan näkemykseen.) 3. = Vastaväite (Tämä on se, mitä sanoisit vastauksena vastustajan näkemykseen.

  Miten aloitat vasta-argumentin esseessä?

  Yksinkertainen lausunto, jossa selitetään vasta-argumentti. Koska se todennäköisesti seuraa kohtia, joissa perustelet väitteesi, tämä voi alkaa esimerkiksi sanoilla ”Jotkut ovat huolissaan siitä, että”, ”kriitikot sanovat” tai ”Toisaalta”. Sisällytä sitten lisäperusteluja, tietoja tai tilastoja.

  Miten aloitat kappaleen vasta-argumentilla?


  Lainaus videolta: Tämä kohta on teesin vastainen. Varmista, että tämän kappaleen otsikkolause on eri mieltä teesin kanssa, jonka käännät mielipidettäsi vastaan. Aloitamme tämän usein lauseella kuten se on usein

  Millainen on hyvä vastakanteen lause?  Huolimatta oppositiosta, jonka mukaan… …todisteet osoittavat selvästi, että… Huolimatta oppositiosta, jonka mukaan… …todisteet tukevat ylivoimaisesti… Usein ajatellaan, että… …kuitenkin kaiken kaikkiaan…

  Mikä on vastaväite esseessä?

  Kun kirjoitat argumentoivaa esseetä, sinun on tunnustettava argumentin toisen puolen pätevät näkökohdat (vastaväite). Muuten kuulostat ahdasmieliseltä ja siten vähemmän tehokkaalta.