Krwiak nadtwardówkowy a krwiak podtwardówkowy

Krwiak to termin medyczny oznaczający skrzep krwi, powstały w wyniku krwawienia w narządzie lub jamie ciała. Krwiak zewnątrzoponowy lub krwiak nadtwardówkowy (EDH) to skrzep, który tworzy się po zewnętrznej stronie ochronnej warstwy tkanki mózgu (dura mater), natomiast ostry krwiak podtwardówkowy (ASDH) pojawia się w ciągu pierwszych kilku dni po urazie głowy, na wewnętrznej powierzchni opony twardej. Oba stany chorobowe są poważne i wiążą się z kompresją (uciskaniem) tkanki mózgowej, występując zwykle w wyniku znacznego urazu głowy, uszkodzenia czaszki i krótkich okresów utraty przytomności.

Podobieństwo

Zarówno krwiak nadtwardówkowy, jak i krwiak podtwardówkowy są poważnymi stanami medycznymi, które mogą powodować ucisk i kompresję tkanki podstawowej mózgu, zwykle w następstwie urazu głowy. Oba obejmują krwawienie albo na zewnątrz mózgu lub albo wewnętrznie lub zewnętrznie opony twardej.
Krwiak zewnątrzoponowy
Krwiak zewnątrzoponowy lub nadtwardówkowy (EDH) występuje, gdy dochodzi do nagromadzenia krwi w obszarze pomiędzy oponą twardą a kością czaszki lub kręgosłupem.
Krwiak podtwardówkowy
Krwiak podtwardówkowy (SDH) lub krwotok podtwardówkowy zdarza się, gdy naczynie krwionośne w obszarze pomiędzy mózgiem a jego najbardziej zewnętrzną powłoką (przestrzeń podtwardówkowa) zostaje uszkodzone.

Różnica między krwiakiem nadtwardówkowym a podtwardówkowym

 

Definicja

Krwiak zewnątrzoponowy

Gdy dochodzi do nagromadzenia krwi w przestrzeni między oponą twardą a czaszką. Zazwyczaj związany z przerwą jasną.
Krwiak podtwardówkowy
Krwiak podtwardówkowy (SDH) występuje, gdy dochodzi do krwawienia w przestrzeni pomiędzy mózgiem a jego zewnętrzną powłoką. Jest poważny i może stanowić nagły przypadek medyczny, ponieważ kluczową przyczyną w tym przypadku jest uraz głowy na tyle ostry, że skutkuje pęknięciem naczyń krwionośnych.

PrzyczynyKrwiak nadtwardówkowy

    • Uraz czaszki w okolicy skroniowo-ciemieniowej spowodowany urazem głowy.

264567782932Do przyczyn nieurazowych należą – guzy powodujące krwawienie, koagulopatia, malformacje naczyniowe, infekcja/absencja.Krwiak podtwardówkowy

    • Ciężki uraz głowy spowodowany upadkiem

264567782932Ciężki alkoholizm czasami powoduje rozrzedzenie krwi i skutkuje krwiakami podtwardówkowymi.

Symptomy

Krwiak zewnątrzoponowy

    • Lucid interval, po którym następuje utrata przytomności.


264567782932Nudności i wymioty

264567782932Silny ból głowy

264567782932Senność

264567782932Problemy z widzeniem264567782932Napady

Krwiak podtwardówkowy

    • Stopniowo narastający ból głowy i dezorientacja

264567782932Uczucie bycia chorym

264567782932Niewyraźna mowa

264567782932Trudności w połykaniu264567782932Nadmierna senność

264567782932Omdlenia

264567782932Osłabienie mięśni

Źródło krwawienia

Krwiak zewnątrzoponowy
W tym przypadku najczęściej przez tętnice
Krwiak podtwardówkowy
W tym przypadku zazwyczaj przez żyły

Wygląd CTKrwiak zewnątrzoponowy
Tworzenie się soczewki dwuwypukłej – ograniczone przez linie szwów
Krwiak podtwardówkowy
Formacja w kształcie półksiężyca – przekracza linie szwów

Który krwiak jest częstszy – krwiak zewnątrzoponowy czy krwiak podtwardówkowy?

Wewnątrzczaszkowe (w obrębie czaszki) krwiaki nadtwardówkowe lub zewnątrzoponowe (EDH) występują u około dwóch procent pacjentów, którzy ulegają poważnym urazom głowy, natomiast ostre krwiaki podtwardówkowe (SDH) zdarzają się u pięciu do dwudziestu pięciu procent osób z poważnymi i przewlekłymi urazami głowy. Stąd ostre krwiaki podtwardówkowe (SDH) są częstsze w porównaniu z krwiakami podtwardówkowymi.

Podsumowanie

Punkty różnicy pomiędzy krwiakiem nadtwardówkowym a krwiakiem podtwardówkowym zostały podsumowane jak poniżej:

FAQ: 

Jaka jest różnica między krwiakiem podtwardówkowym a podpajęczynówkowym?

Krwiak podtwardówkowy (SDH) to rodzaj krwawienia, które występuje wewnątrz głowy, a krwiak podpajęczynówkowy (SAH) jest definiowany jako krwawienie w obszarze pomiędzy mózgiem a przestrzenią podpajęczynówkową (przestrzenią otaczającą)

Jaka jest różnica między krwiakiem nadtwardówkowym a zewnątrzoponowym?

Krwiak zewnątrzoponowy to inna nazwa krwiaka zewnątrzoponowego.

Jaka jest różnica między krwiakiem podtwardówkowym a zewnątrzoponowym?

Epidural to rozdarcie tętnicy oponowej środkowej, a subdural to rozdarcie żył pomostowych.

Jakie są 2 różnice między krwiakami zewnątrzoponowymi i podtwardówkowymi?

Krwiak zewnątrzoponowy to krwawienie, które zdarza się między czaszką a oponą twardą (twardą błoną na zewnątrz otaczającą mózg i rdzeń kręgowy), a krwiak podtwardówkowy zdarza się, gdy dochodzi do krwawienia między oponą twardą a pajęczynówką.

Jakie są trzy rodzaje krwiaków podtwardówkowych?

Trzy rodzaje krwiaków podtwardówkowych obejmują:

    • Ostre – niebezpieczne i objawy rozwijają się błyskawicznie.

264567782932Podostre – objawy wymagają czasu, aby się pojawić.

264567782932Chronic