Dojrzewanie do starości jest uważane za błogosławieństwo. Pomimo tego, ma wiele wad, takich jak spadek zdrowia, co może spowodować konieczność uzyskania pomocy w obsłudze normalnych codziennych czynności, nie wspominając o potrzebie stałej opieki zdrowotnej. To doprowadziło do rozwoju domów opieki, jak również domów spokojnej starości na całym świecie. Chociaż te dwa zaspokoić dla starych i chorych ludzi, mają różnice.

Co to jest dom opieki?

Są to ośrodki opieki dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które wymagają opieki medycznej, która nie może być w pełni zapewniona w domu. Usługi są dostępne przez 24 godziny na dobę, w tym wszystkie posiłki. Domy opieki posiadają również wykwalifikowane pielęgniarki, które świadczą usługi medyczne, takie jak usługi rehabilitacyjne, w tym terapia mowy i terapia zajęciowa.

Mieszczą one:

Co to jest dom spokojnej starości?

Są to ośrodki opieki przeznaczone dla niezależnych osób, które wymagają minimalnej pomocy lub nie wymagają stałej pomocy medycznej. Oferuje bezpieczne środowisko dla osób starszych z tej samej grupy wiekowej, a także zapewnia zajęcia rekreacyjne i społeczne. Chociaż domy spokojnej starości oferują usługi medyczne, są one ograniczone w usługach, które mogą zaoferować. Mieszkańcy potrzebujący istotnych i poważnych usług medycznych mogą zostać przeniesieni do innych placówek.

Podobieństwa między domem opieki a domem spokojnej starości

Różnice między domem opieki a domem spokojnej starości

Definicja

Domy opieki odnoszą się do ośrodków opieki dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które wymagają potrzeb medycznych, które nie mogą być w pełni zaspokojone w domu. Z drugiej strony, domy spokojnej starości odnoszą się do ośrodków opieki przeznaczonych dla niezależnych osób, które wymagają minimalnej pomocy lub nie wymagają stałej pomocy medycznej.

Typ opieki

Domy opieki zapewniają opiekę słabym osobom starszym, które potrzebują pełnej lub częściowej pomocy w codziennych funkcjach życiowych, osobom wymagającym stałej opieki pielęgniarskiej i medycznej, takim jak osoby mające problemy z poruszaniem się oraz osobom chorym psychicznie, które mogą cierpieć z powodu utraty pamięci, orientacji i osądu. Z drugiej strony, domy spokojnej starości oferują bezpieczne środowisko, zajęcia rekreacyjne i społeczne osobom starszym z tej samej grupy wiekowej, które wymagają ograniczonej opieki medycznej.

Finansowanie przez rząd

Podczas gdy domy opieki mogą otrzymywać fundusze publiczne od rządu, domy spokojnej starości są podmiotami prywatnymi i nie otrzymują żadnych funduszy od rządu.

PłatnościPodczas gdy domy opieki pobierają miesięczne płatności w kierunku oferowanych usług, domy spokojnej starości opierają swoje płatności na wielkości jednostki mieszkalnej, jak również oferowanych usług.

Dom opieki i dom spokojnej starości

Podsumowanie domu opieki a domu spokojnej starości

Domy opieki odnoszą się do ośrodków opieki dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które wymagają potrzeb medycznych, które nie mogą być w pełni zaspokojone w domu. Zapewniają one opiekę słabym osobom starszym, które potrzebują pełnej lub częściowej pomocy w codziennych czynnościach, osobom, które potrzebują stałej opieki pielęgniarskiej i medycznej, takim jak osoby mające problemy z poruszaniem się oraz osobom starszym chorym psychicznie, które mogą cierpieć z powodu utraty pamięci, orientacji i oceny sytuacji. Domy opieki mogą jednak otrzymywać finansowanie od rządu.

Z drugiej strony, domy spokojnej starości odnoszą się do ośrodków opieki przeznaczonych dla niezależnych osób, które wymagają minimalnej pomocy lub nie wymagają stałej pomocy medycznej. Oferują one bezpieczne środowisko, zajęcia rekreacyjne i społeczne dla osób starszych z tej samej grupy wiekowej, które wymagają ograniczonej opieki medycznej i nie otrzymują finansowania od rządu. Pomimo różnic, oba zapewniają ważną opiekę dla osób starszych lub chorych w społeczeństwie.