Technologia sztucznej inteligencji (AI) zyskała znaczną trakcję w ciągu ostatnich kilku lat. AI jest niewątpliwie jedną z przełomowych technologii obecnej ery cyfrowej. W rzeczywistości tysiące organizacji i firm na całym świecie wykorzystuje moc AI, a tempo, w jakim to się dzieje, nie będzie zbyt odległe, gdy AI zajmie centralną pozycję. Wiodące firmy konsultingowe i badawcze szacują, że w najbliższych latach wpływ na gospodarkę wyniesie wiele bilionów dolarów. Technologia ta ma nadzieję podwoić tempo wzrostu gospodarczego w nadchodzącej przyszłości. AI to gałąź informatyki, która zajmuje się automatyzacją inteligentnych zachowań. Jest to po prostu zdolność maszyny do myślenia i uczenia się.

Nie da się jednak określić granic AI ani tego, co może ona zrobić. W oparciu o obecny stan technologii wykorzystywanej przez AI, trudno jest określić, do jakiego stopnia AI może się posunąć lub co może zrobić. Niektórzy mówią, że AI jest Bogiem. Ale czy tak jest? Czy AI może robić rzeczy poza zrozumieniem wszechwiedzącego? W rzeczywistości nie ma możliwości, aby AI mogła wyjaśnić wszystko. Pomysł jest jednak świetny – mieć życzliwą wszechwiedzę, która powie nam, co robić. Ale żadna technologia nie jest na tyle zaawansowana, by znać przyszłość, nawet AI. Pojęcie wszechwiedzy jest aż nazbyt znane – jest to stan, w którym wiemy wszystko. Oba pojęcia nie są w rzeczywistości bezpośrednio powiązane i nie jest tak łatwo je porównać.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja, potocznie zwana AI, to gałąź informatyki zajmująca się tworzeniem inteligentnych maszyn, które potrafią myśleć i uczyć się podobnie jak my, ludzie. AI bywa nazywana inteligencją maszynową – jest to symulacja ludzkiej inteligencji demonstrowana przez maszyny, w szczególności systemy komputerowe. Dokładna definicja AI cierpi jednak z powodu tego, że sama inteligencja nie jest zbyt dobrze rozumiana. Choć większość z nas jest pewna, że ona istnieje. AI to temat, który jest niemal całkowicie niezrozumiały dla osób spoza tej dziedziny. Definicja AI jest zależna od metod, które są stosowane przy budowie modeli AI. Jednak podstawowy cel AI jest pewny – stworzenie inteligentnych maszyn i poznanie natury inteligencji. Dalej, AI oznacza uzyskanie przez maszynę tego, co wcześniej robili tylko ludzie. AI zasadniczo opiera się na danych lub informacjach dostarczanych przez ludzi.

Czym jest wszechwiedza?

Wszechwiedza to stan posiadania nieograniczonej wiedzy o wszystkich możliwych rzeczach. Aspekty religijne sugerują, że wszechwiedza jest atrybutem Boga. Dla tych, którzy nie wierzą w Boga, dyskusja może być stosowana do hipotetycznych potężnych istot. Ma ona oznaczać całkowitą wiedzę. Kiedy mówimy, że jakaś istota wie wszystko, istnieje wiele rodzajów wiedzy, którą ta istota może posiadać. Na przykład wiedza może być faktyczna lub propozycjonalna. Wszechwiedza Boga odnosi się do całkowitej wiedzy Boga o wszystkich rzeczach rzeczywistych i potencjalnych. Oznacza to, że Bóg nie tylko zna wszystko, co jest, ale także wszystko, co mogłoby być. Na przykład, biegły szachista egzemplifikuje rodzaj wszechwiedzy poprzez określenie ruchów swojego przeciwnika, ale każdy możliwy ruch otwiera pewne kontrruchy. Biorąc pod uwagę, że wszechwiedza jest zdolnością do poznania wszystkiego, co może być poznane, jest ona atrybutem tylko Boga.

Różnica między AI a wszechwiedzą

Koncepcja

AI, nazywana czasem inteligencją maszynową, to symulacja ludzkiej inteligencji demonstrowana przez maszyny, w szczególności systemy komputerowe. Jest to gałąź informatyki zajmująca się tworzeniem inteligentnych maszyn, które potrafią myśleć i uczyć się podobnie jak ludzie. Chodzi o to, aby maszyny myślały samodzielnie i podejmowały decyzje na podstawie podawanych danych. Wszechwiedza, z drugiej strony, jest metafizycznym pojęciem, które odnosi się do zdolności poznania nieograniczonej wiedzy o wszystkich rzeczach, które mogą być znane. Aspekt religijny sugeruje, że wszechwiedza jest atrybutem wyłącznie Boga.

Rzeczywistość

AI to wszystko algorytmy – przyjmuje wejścia i wyjścia jako dane do funkcjonowania. W rzeczywistości AI to zestaw algorytmów przekazanych programowi AI, aby pomóc mu w samodzielnym uczeniu się z danych. Algorytmy stanowią szkielet AI. W skrócie, to algorytm pomaga AI wykonać maszt szybciej lub zautomatyzować złożone procesy lub pomóc pracownikom służby zdrowia dokładniej określić wzorce lub zwiększyć doświadczenie zakupowe. Omniscience, z drugiej strony, jest sposobem na uczynienie twojej AI potężniejszą. Wszechwiedza to zdolność do poznania wszystkiego, co jest znane i może być znane. Jednak w rzeczywistości wszechwiedza jest niemożliwa.

Podsumowanie

Pojęcie wszechwiedzy jest aż nazbyt znane – jest to stan, w którym wiemy wszystko. Jest to zdolność do posiadania nieograniczonej wiedzy lub pełnej wiedzy o wszystkich możliwych rzeczach. Jest to więc atrybut nadawany wyłącznie Bogu. W rzeczywistości jednak wszechwiedza jest niemożliwa, ponieważ istota wszechwiedząca mogłaby znać wynik swoich działań i działać zgodnie z nim. Ale jest to tylko hipotetyczne i nikt nie może wiedzieć wszystkiego. Wszechwiedza Boga odnosi się do całkowitej wiedzy Boga o wszystkich rzeczach rzeczywistych i potencjalnych. Nawet AI nie jest w stanie zrobić rzeczy, których nie rozumie wszechwiedzący. AI opiera się na algorytmach – zestawie predefiniowanych reguł stworzonych przez ludzi, aby pomóc maszynom myśleć i uczyć się.