W astronomii i nawigacji, kiedy chcesz zidentyfikować i określić pozycję obiektu na niebie, musisz mieć układ odniesienia lub układ współrzędnych, który przypisuje inną parę liczb do każdego punktu na niebie. Teraz azymut i wysokość to dwie współrzędne horyzontu używane do jednoznacznego zlokalizowania pozycji obiektu. Są to miary służące do określenia położenia i kierunku obiektów niebieskich względem obserwatora na powierzchni Ziemi. Punktem odniesienia w systemie jest płaszczyzna horyzontu obserwatora (ziemia lub morze). Chociaż, mogą one brzmieć podobnie, nie są takie same. Oba są różnymi pomiarami kątowymi.

Azymut

Azymut to pozioma miara kątowa, która określa kierunek obiektu niebieskiego, w stosunku do obserwatora na ziemi. Jest on mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara w stopniach wokół horyzontu obserwatora i ciała niebieskiego, takich jak gwiazdy, planety i słońce. Azymut zasadniczo mówi, w którym kierunku należy się zwrócić. Odnosi się do „jak daleko dookoła” od kierunku północnego, również mierzonego w stopniach, gdzie 0° oznacza północ, 90° – wschód, 180° – południe, a 270° – zachód. Tak więc, kierunek ciała niebieskiego od horyzontu obserwatora, wyrażony jako odległość kątowa od prawdziwej północy jest określany jako kąt azymutu. W Europie azymut mierzy się od południa, przy czym zachód przyjmuje się jako dodatni. Kąt azymutu może być wykorzystywany do określania położenia obiektów niebieskich, nawigacji statków i samolotów oraz prowadzenia badań ziemi i nieba.

Altitude

Jeśli azymut odnosi się do „jak daleko dookoła” od kierunku północnego, wysokość odnosi się do „jak daleko w górę” w stopniach. Wysokość to pomiar pionowej odległości obiektu na niebie, w stosunku do obserwatora na ziemi. Jest to odległość obiektu lub punktu w stosunku do poziomu morza lub poziomu gruntu. Podobnie jak azymut, jest ona mierzona w stopniach, gdzie 0° jest na horyzoncie, a 90° jest bezpośrednio nad głową. Mówiąc prościej, wysokość to prostopadła odległość od punktu do linii lub powierzchni. Jest to odległość kątowa ciała niebieskiego nad horyzontem. Oblicza się ją rysując linię od obserwatora do obiektu i mierząc kąt między tą linią a horyzontem obserwatora. Tak więc wysokość to odległość kątowa obiektu nad lokalnym horyzontem.

Różnica między azymutem a wysokością

 

Definicja

– Azymut to pozioma miara kątowa określająca kierunek obiektu niebieskiego, względem obserwatora na ziemi. Jest to kierunek ciała niebieskiego od horyzontu obserwatora, wyrażony jako odległość kątowa od prawdziwej północy. Z kolei wysokość to pomiar pionowej odległości obiektu na niebie, względem obserwatora na ziemi. Jest to odległość kątowa ciała niebieskiego nad horyzontem.

Pomiar

– Azymut mówi, w którym kierunku należy się zwrócić i jest mierzony w stopniach, gdzie 0° oznacza północ, 90° – wschód, 180° – południe, a 270° – zachód. Azymut odnosi się do „jak daleko dookoła” od kierunku północnego. Wysokość, z drugiej strony, odnosi się do „jak daleko w górę” od ziemi lub poziomu morza. Jest ona również mierzona w stopniach, ale przy czym 0° jest na horyzoncie, a 90° jest bezpośrednio nad głową. Tak więc wysokość to odległość kątowa obiektu nad lokalnym horyzontem.

PodsumowanieTak więc zarówno azymut jak i wysokość są miarami kątowymi używanymi do określenia pozornego położenia obiektu na niebie, względem określonego punktu obserwacji. Obserwator znajduje się zwykle (ale niekoniecznie) na powierzchni Ziemi. Obie są współrzędnymi poziomymi używanymi do identyfikacji i lokalizacji obiektu niebieskiego. Pomiary te są szczególnie wykorzystywane w astronomii i nawigacji. Azymut jest kątem poziomym, który określa kierunek obiektu na niebie, natomiast wysokość jest kątem pionowym, który określa wysokość obiektu na niebie, w stosunku do obserwatora na powierzchni ziemi.

Jak znaleźć azymut i wysokość?

Azymut to kąt poziomy między kierunkiem odniesienia a punktem zainteresowania, zwykle mierzony w stopniach zgodnie z ruchem wskazówek zegara od północy. Wysokość jest mierzona w stopniach, gdzie 0° jest na horyzoncie, a 90° jest bezpośrednio nad głową.Dlaczego zmienia się wysokość i azymut?

Ogólnie rzecz biorąc, wysokość i azymut zmieniają się z powodu zmieniającego się położenia obserwatora i obiektu niebieskiego. Położenie obiektów niebieskich takich jak słońce, księżyc i planety zmienia się w wyniku obrotu ziemi. Dodatkowo, refrakcja atmosferyczna, czyli ugięcie światła podczas przechodzenia przez atmosferę ziemską, może również wpływać na azymut i wysokość obiektów niebieskich.

Co to jest azymut w prostych słowach?

W prostych słowach azymut to kierunek ciała niebieskiego od horyzontu obserwatora, wyrażony jako odległość kątowa od prawdziwej północy.

Co to jest wysokość i azymut gwiazdy?

Wysokość gwiazdy to odległość kątowa gwiazdy nad horyzontem obserwatora, mierzona w stopniach w górę od horyzontu. Azymut gwiazdy to kąt poziomy pomiędzy kierunkiem odniesienia, zwykle północą, a gwiazdą.

Co jest przeciwieństwem azymutu?Przeciwieństwem azymutu byłby azymut mierzony w przeciwnym kierunku. Na przykład, jeśli azymut jest mierzony jako 55 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara od północy, jego przeciwieństwem byłoby 305 stopni (360 – 55) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od północy.

Jaki jest kierunek azymutu?

Azymut to kąt pomiędzy północą a punktem zainteresowania, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara wzdłuż koła horyzontu.