Różnica między sterownikiem urządzenia a oprogramowaniem aplikacyjnym polega na różnicy między sterownikiem a oprogramowaniem. Sterownik jest pośrednikiem między systemem operacyjnym a urządzeniem sprzętowym, z którym jest związany. A oprogramowanie to specjalny program komputerowy, który wykorzystuje sprzęt w najlepszy możliwy sposób. W tym kontekście oprogramowanie aplikacyjne to programy dla użytkownika końcowego zaprojektowane do konkretnych celów. W rzeczywistości termin oprogramowanie aplikacyjne odnosi się do wszystkich aplikacji zbiorczo.

Co to jest sterownik urządzenia?

Sterownik urządzenia to specjalny rodzaj programu, który umożliwia komunikację pomiędzy jądrem komputera a różnymi urządzeniami. Umożliwia on komunikację urządzenia sprzętowego z systemem operacyjnym komputera. Bez niezbędnych sterowników, komputer nie będzie w stanie wysyłać i odbierać danych do urządzeń sprzętowych. Sterowniki urządzeń pełnią szczególną rolę w jądrze systemu operacyjnego. Są to programy, które sprawiają, że dany element sprzętu odpowiada na ściśle określony wewnętrzny interfejs programistyczny; ukrywają one całkowicie szczegóły tego, jak urządzenie faktycznie działa. Kontrolują one część sprzętową dołączoną do komputera, pozwalając komputerowi na korzystanie ze sprzętu poprzez odpowiedni interfejs. Sterownik urządzenia pełni po prostu rolę pośrednika między urządzeniem sprzętowym a systemem operacyjnym. Tak więc, celem sterowników urządzeń jest upewnienie się, że sprzęt działa i działa płynnie.

Co to jest oprogramowanie użytkowe?

Oprogramowanie aplikacyjne to program komputerowy lub grupa programów zaprojektowanych w celu wspomagania użytkowników końcowych w określonym procesie. Jest to specjalny program komputerowy stworzony w określonym celu dla użytkownika końcowego. Oprogramowanie inne niż oprogramowanie systemowe jest oprogramowaniem aplikacyjnym, z którym użytkownik wchodzi w bezpośrednią interakcję. Zasadniczo każdy program na komputerze jest kawałkiem oprogramowania aplikacyjnego. Jest to oprogramowanie specjalnego przeznaczenia, zaprojektowane do wykonywania określonej funkcji lub grupy skoordynowanych funkcji, zadań lub działań dla użytkowników końcowych. W rzeczywistości termin oprogramowanie aplikacyjne odnosi się do wszystkich aplikacji zbiorczo. Są one w przeciwieństwie do oprogramowania systemowego, które w rzeczywistości są programami niskiego poziomu przeznaczonymi do uruchamiania sprzętu komputerowego lub programów użytkowych. Najpopularniejsze programy użytkowe to te, których używamy na co dzień i obejmują pakiet produktów firmy Microsoft, przeglądarki internetowe (takie jak Mozilla Firefox, Google Chrome itp.), odtwarzacze multimedialne, edytory zdjęć, aplikacje mobilne i inne.

Różnica między sterownikiem urządzenia a oprogramowaniem aplikacyjnym

Znaczenie

– Sterowniki urządzeń to specyficzne dla systemu operacyjnego programy, które umożliwiają urządzeniu sprzętowemu komunikację z systemem operacyjnym komputera. Są to programy, które sprawiają, że konkretny kawałek sprzętu odpowiada na dobrze zdefiniowany wewnętrzny interfejs programowania, jednocześnie ukrywając szczegóły tego, jak urządzenie faktycznie działa. Z kolei oprogramowanie aplikacyjne to oprogramowanie specjalnego przeznaczenia, zaprojektowane do wykonywania określonej funkcji lub grupy skoordynowanych funkcji, zadań lub czynności dla użytkowników końcowych. Jest to program komputerowy lub grupa programów zaprojektowanych w celu wspomagania użytkowników końcowych w określonym procesie.

Cel– Sterownik urządzenia po prostu działa jako pośrednik między urządzeniem sprzętowym a systemem operacyjnym, który umożliwia komputerowi interfejs i interakcję z określonym urządzeniem sprzętowym. Celem sterowników urządzeń jest upewnienie się, że sprzęt funkcjonuje i działa płynnie poprzez umożliwienie komputerowi poznania konfiguracji i specyfikacji urządzenia sprzętowego. Oprogramowanie aplikacyjne to specjalny program komputerowy stworzony w określonym celu dla użytkownika końcowego. Celem jest pomoc użytkownikom końcowym w wykonywaniu różnych zadań, które mogą być związane z produktywnością, kreatywnością lub komunikacją.Rodzaje

– Sterownik urządzenia można przede wszystkim podzielić na dwie główne kategorie: sterowniki urządzeń jądra i sterowniki urządzeń użytkownika. Sterowniki jądra działają jako część systemu operacyjnego po załadowaniu ich do pamięci, takie jak sterowniki BIOS i sterowniki płyty głównej. Sterowniki urządzeń użytkownika to te uruchamiane przez użytkowników, takie jak sterowniki urządzeń plug-and-play, sterowniki urządzeń wirtualnych czy sterowniki urządzeń I/O. Z kolei oprogramowanie użytkowe można szeroko zaklasyfikować do wielu różnych programów, takich jak edytory tekstu, programy do publikowania na biurku, programy baz danych, programy komunikacyjne, programy do prezentacji, programy do arkuszy kalkulacyjnych i wiele innych.

Podsumowanie Sterownik urządzenia a oprogramowanie aplikacyjne

W skrócie, sterowniki urządzeń to specyficzne dla systemu operacyjnego programy, które umożliwiają urządzeniu sprzętowemu komunikację z systemem operacyjnym komputera. Robi to poprzez umożliwienie komputerowi poznania konfiguracji i specyfikacji urządzenia sprzętowego, tak aby urządzenie działało bezproblemowo. Sprawiają, że dany element sprzętu reaguje na dobrze zdefiniowany wewnętrzny interfejs programistyczny, bez wchodzenia w szczegóły tego, jak urządzenie faktycznie działa. Z kolei oprogramowanie aplikacyjne to programy dla użytkownika końcowego, które są postrzegane jako pojedyncza całość w dobrze zdefiniowanym celu.