W dzisiejszej, napędzanej technologią erze cyfrowej, firmy nieustannie dążą do szybkiej i efektywnej realizacji zadań poprzez ograniczenie działań człowieka do pewnych prozaicznych czynności. Robotic Process Automation (RPA) to najszybciej rozwijająca się technologia, która jest uważana za pierwszy krok w kierunku automatyzacji procesów biznesowych. RPA pomaga przedsiębiorstwom lub organizacjom zautomatyzować ich procesy biznesowe poprzez replikację ludzkich działań na komputerach, zwiększając w ten sposób produktywność biznesową i ograniczając działania człowieka do powtarzalnych, prozaicznych zadań. RPA przynosi poziom automatyzacji, który jest znacznie bardziej zaawansowany i rozwinięty niż poprzednia automatyzacja. Przedsiębiorstwa wykorzystują obecnie te narzędzia automatyzacji z zaawansowanymi, przyszłościowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (AI), eksploracja danych i analityka, aby umożliwić automatyzację procesów. Robotic Desktop Automation (RDA) jest częścią RPA, która ma na celu automatyzację codziennych powtarzalnych zadań agenta, które są częścią jego codziennej rutyny.

Czym jest RPA?

Robotic Process Automation, czyli RPA, to dokładnie to, na co wygląda – nowy dodatek na arenie technologicznej, którego celem jest uwolnienie przemysłu od wysoce powtarzalnych, ręcznych zadań poprzez automatyzację. W tej wysoce konkurencyjnej erze cyfrowej każda firma dąży do efektywnego kosztowo i szybkiego dostarczania usług za pośrednictwem kanałów cyfrowych. RPA to szybko rozwijająca się technologia, która pomaga firmom w automatyzacji codziennych procesów poprzez naśladowanie ludzkich działań na komputerach, zwiększając w ten sposób produktywność biznesową oraz efektywne i szybkie dostawy. W rzeczywistości firmy na całym świecie już teraz powiększają swoją siłę roboczą o roboty programowe, przyczyniając się do tej kwitnącej transformacji cyfrowej i zmniejszając zapotrzebowanie na zadania wymagające ręcznej pracy. Należy jednak pamiętać, że słowo „robot” w RPA nie odnosi się do rzeczywistego robota – zamiast tego odnosi się do robotów programowych lub botów, które są specjalnie zaprogramowane w celu automatyzacji ludzkich zadań w miejscu pracy. RPA można zastosować do automatyzacji zadań opartych na regułach transakcyjnych w oparciu o wstępnie zdefiniowane parametry i zasady ustalone przez człowieka.

Co to jest RDA?

Robotic Desktop Automation, czyli RDA, to niewielka część większej grupy narzędzi do automatyzacji, która obejmuje głównie pojedynczego użytkownika, pojedynczy pulpit i aplikacje, które na nim pracują. RDA jest wspomaganą przez agenta automatyzacją procesów, skalowaną do pojedynczego użytkownika, aby odciążyć go poprzez automatyzację jego powtarzalnych, prozaicznych zadań w ramach codziennych czynności. Możesz myśleć o RDA jako automatyzacji tylko jednej osoby zadań, jak sprawdzanie rzeczy z jego listy rzeczy do zrobienia. Tak więc, nie ma dosłownie żadnej ludzkiej siły mózgowej, która musi być zaangażowana, ale garść ręcznych, powtarzalnych zadań, które wymagają kilku kliknięć i uderzeń w klawiaturę. Automatyzując codzienne czynności jednej osoby, ma na celu ograniczenie liczby błędów, które osoba ta popełnia, ostatecznie dostarczając jej informacji, gdy jej potrzebuje, zamiast jej szukać. Skraca to czas obsługi użytkownika, dzięki czemu może on skupić się na innych ważnych rzeczach.

Różnica między RPA a RDA

Definicja

– RPA to szybko rozwijająca się technologia, która wspomaga przedsiębiorstwa w automatyzacji ich codziennych procesów poprzez naśladowanie ludzkich działań na komputerach. RPA to pierwszy krok w kierunku automatyzacji procesów biznesowych, który jest znacznie bardziej zaawansowany i rozwinięty niż poprzednie procesy automatyzacji. RPA pozwala na wykorzystanie botów programowych do wykonywania codziennych zadań na komputerze, tak jak robiłby to człowiek. Z drugiej strony, RDA jest częścią RPA, która obejmuje pewien poziom automatyzacji procesów robotycznych, ale skalowany w dół do pojedynczego użytkownika. RDA polega na automatyzacji codziennych zadań jednej osoby.

Zakres

– Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma technologiami automatyzacji jest zakres. RPA ma na celu zastąpienie wszystkich powtarzalnych, ręcznych prac związanych z wyskrobywaniem i formatowaniem danych poprzez wprowadzenie większego zakresu automatyzacji w całym przedsiębiorstwie. RPA nie jest ograniczone tylko do automatyzacji procesów, ale może być używane z innymi zaawansowanymi technologiami, takimi jak AI lub uczenie maszynowe, aby wykonywać złożone zadania przy użyciu zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych. Zakres RPA jest ograniczony do komputera stacjonarnego pojedynczego użytkownika i aplikacji, które na nim żyją.

Kontrola

– RDA to proces automatyzacji wspomagany przez agenta, który ma na celu wykonywanie zadań na komputerze tak, jak robiłby to człowiek. Oprogramowanie botów przyjmuje wskazówki od agenta, aby wykonać zadania w jego imieniu. Po wykonaniu zadania, kontrola jest oddawana agentowi. Agent sam dba o to, co i kiedy zautomatyzować. RPA , z drugiej strony, jest bezgłowym procesem automatyzacji, który nie wymaga agenta do wykonywania instrukcji. Automatyzacja jest samowystarczalna, co oznacza, że zadaniem botów jest wykonywanie zadań poprzez replikowanie ludzkich działań za pomocą interfejsów użytkownika aplikacji.

Podsumowanie

RPA umożliwia agentom tworzenie własnych robotów programowych do wykonywania codziennych powtarzalnych zadań i automatyzacji procesów biznesowych. Boty są robotami programowalnymi, co oznacza, że mogą być skonfigurowane do wykonywania zadań, które są przypisane i kontrolowane przez użytkownika. RPA jest jak armia botów, jak twoja cyfrowa siła robocza, a ty mówisz im, co i kiedy mają robić. Są one zaprogramowane tak, aby wchodzić w interakcje z systemem w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to człowiek. RDA, z drugiej strony, jest ograniczonym zakresem RPA, który działa w kontrolowanym środowisku automatyzacji, gdzie boty są kontrolowane przez jednego użytkownika, co oznacza, że RPA jest skalowane w dół dla jednego agenta, który kontroluje, co boty mogą zrobić i kiedy zrobić.