System nazw domen (DNS) ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania praktycznie wszystkich aplikacji sieciowych protokołu internetowego (IP), od podstawowych wiadomości e-mail, przez przewijanie stron internetowych, po aplikacje multimedialne itd. Za każdym razem, gdy wpisujesz adres strony w przeglądarce internetowej lub wysyłasz do kogoś e-mail, korzystasz z DNS. Jest to hierarchiczny system rozwiązywania nazw stworzony w celu tłumaczenia nazw stron internetowych na odpowiadające im adresy IP, których lokalny host potrzebuje do komunikacji przez sieć WWW. A TCP/IP to powszechnie uznawany protokół komunikacyjny służący do łączenia zróżnicowanych systemów komputerowych. Serwery nazw są ważną częścią DNS, które działają jak baza danych urządzeń i połączonych z nimi adresów IP. Nazwa hosta to nazwa przypisana do urządzenia podłączonego do sieci.

Co to jest Hostname?

Nazwa hosta jest jak pseudonim przypisany do urządzenia podłączonego do sieci. Jest to unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie sprzętowe w sieci. Podobnie jak my jesteśmy nazywani różnymi nazwami w celu identyfikacji, komputery w sieci również mają przypisane nazwy, aby można je było łatwo odróżnić od siebie. Nazwy te, w odniesieniu do Internetu, nazywane są nazwami hostów. W tym kontekście nazwa hosta jest nazwą domeny, która wskazuje na adres IP. Może to być nazwa komputera lub serwera i może mieć długość nawet 255 znaków, zawierających cyfry i litery. Odnosi się do hosta w sieci i może być używany do opisywania zarówno adresów fizycznych, jak i węzłów sieci. Komputery używają adresów IP do identyfikacji i komunikacji z innymi komputerami, ale ludzie potrzebują nazw hostów do identyfikacji komputerów. Każdy komputer w obrębie domeny ma przypisaną odrębną nazwę hosta, która jest unikalna dla tego konkretnego urządzenia.

Co to jest Name Server?

Serwery nazw są częścią DNS, które działają jak katalog, który utrzymuje bazę danych wszystkich urządzeń i powiązanych z nimi adresów IP. Serwer nazw jest składnikiem serwera DNS, który pomaga połączyć adresy URL z adresami IP serwerów internetowych. Są to dedykowane serwery w sieci, które pomagają znaleźć strony internetowe po nazwie domeny. Pomyśl o serwerach nazw jak o listach kontaktów w telefonie – zamiast zapamiętywać każdy numer telefonu po prostu przypisujesz nazwę do numeru telefonu, co ułatwia identyfikację osoby, z którą numer jest powiązany. Podobnie serwery nazw służą do kierowania ruchem w Internecie poprzez przypisywanie adresów IP do prostych, łatwych do zrozumienia nazw domen. Dzięki temu wystarczy zapamiętać nazwy domen zamiast adresów IP. Są to wyspecjalizowane serwery, które obsługują zapytania od lokalnego hosta o różne usługi związane z nazwą domeny.

Różnica między nazwą hosta a nazwą serwera

Znaczenie

– Nazwa hosta jest jak pseudonim przypisany do urządzenia podłączonego do sieci. Odnosi się do hosta w sieci i może być używany do opisania zarówno adresów fizycznych, jak i węzłów sieciowych. Każdy komputer w ramach domeny ma przypisaną odrębną nazwę hosta, która jest unikalna dla tego konkretnego urządzenia. Z kolei serwery nazw to dedykowane serwery w sieci, które pomagają znaleźć strony internetowe po nazwie domeny. Serwer nazw jest składnikiem serwera DNS, który pomaga połączyć adresy URL z adresami IP serwerów internetowych.

Funkcja

– Tak jak komputery potrzebują adresów IP do komunikacji z innymi komputerami w sieci, tak my potrzebujemy nazw hostów do identyfikacji tych komputerów. Nazwy hostów to unikalne identyfikatory, które są używane w różnych trybach komunikacji, takich jak WWW lub e-mail, aby odróżnić urządzenie od innego w ramach domeny. Serwery nazw, z drugiej strony, są w pełni kwalifikowane nazwy hostów. Są to w zasadzie serwery, gdzie informacje DNS są faktycznie przechowywane. Są to wyspecjalizowane serwery, które obsługują zapytania z lokalnego hosta o różne usługi nazwy domeny.

Struktura

– Nazwy hostów składają się z sekwencji etykiet oddzielonych kropkami. Każda etykieta w nazwie hosta musi mieć długość od 1 do 63 znaków, i idzie tak długo, jak do 255 znaków z wszystkich etykiet połączonych w celu utworzenia w pełni kwalifikowanej nazwy domeny. Nazwy hostów mogą reprezentować adresy fizyczne lub wirtualne. Z kolei serwer nazw wygląda tak samo jak nazwa domeny i przechowuje wszystkie pliki zawierające informacje o nazwach domen i odpowiadających im adresach IP.

Podsumowanie

Chociaż zarówno nazwy hostów, jak i serwery nazw są używane w kontekście tego, jak społeczeństwo może uzyskać dostęp do twojego serwera, są to różne terminy o różnych funkcjach. Nazwa hosta jest zazwyczaj nazwą domeny, która wskazuje na adres IP urządzenia sprzętowego podłączonego do sieci. Podobnie jak nazywamy innych po imieniu, aby ich zidentyfikować, komputery w sieci są identyfikowane przez nazwy hostów, które są unikalne dla każdego urządzenia. Jest to unikalny identyfikator, który ułatwia nam zidentyfikowanie komputera w sieci i odróżnienie jednego systemu od drugiego. Z kolei serwery nazw to dedykowane serwery w sieci, które pomagają identyfikować strony internetowe po ich nazwach domenowych. Kierują one ruchem w Internecie poprzez przypisywanie adresów IP do prostych, łatwych do zrozumienia nazw domen.