Pojęcie analityka jest nie tylko powszechne, ale i kluczowe w branży biznesowej i zawodowej. Analityk jest osobą, która wykonuje analizę tematu, czy to biznesu, systemu i finansów. Jako takie, różne terminy pochodzą z terminu, w tym analityk biznesowy, analityk systemów i analityk finansowy. Terminy analityk biznesowy i analityk danych są często używane zamiennie. Mają one jednak różnice, które przedstawiono poniżej.

Kim jest analityk biznesowy?

Jest to osoba, która wykorzystuje dane do podejmowania konkretnych i praktycznych decyzji w biznesie. Pracują na pierwszej linii rurociągu danych i pomagają firmom poprawić produkty, procesy i usługi. Powinni więc posiadać jasne umiejętności komunikacyjne i być zorientowani na dane. Powinni również posiadać dobrą znajomość narzędzi programistycznych i statystycznych.

Analitycy biznesowi są ważni w organizacji, ponieważ identyfikują słabości w procedurach i procesach organizacyjnych. Są one również przydatne w napędzaniu wzrostu organizacyjnego poprzez analizę pomiarów wzrostu.

Kim jest analityk danych?

Analityk danych to osoba, której zadaniem jest zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dostępnych danych oraz dochodzenie do istotnych wniosków, które mogą poprawić skuteczność biznesową, jak również rozwiązać istniejące problemy.

Rola analityka obejmuje eksplorację danych, czyszczenie danych, stosowanie technik statystycznych i zarządzanie danymi, a także naprawianie błędów poprzez projektowanie baz danych i programów. Aby umożliwić im określenie celów i raportowanie w znaczący sposób, analitycy danych powinni być w stanie współpracować z różnymi działami, takimi jak kierownictwo i IT.

Analitycy danych są ważni w organizacji, ponieważ zbierają informacje i tworzą strategie działania dla nowych i istniejących możliwości.

Analitycy danych mają silne tło w statystyce, matematyce i informatyce.

Podobieństwa między analitykiem biznesowym a analitykiem danych

  • Obie role są związane z danymi

Różnice między analitykiem biznesowym a analitykiem danych

Definicja

Analityk biznesowy odnosi się do osoby, która wykorzystuje dane do podejmowania konkretnych i praktycznych decyzji w biznesie. Z drugiej strony, analityk danych odnosi się do osoby, której zadaniem jest zbieranie, przetwarzanie i analizowanie już dostępnych danych i wymyślanie istotnych spostrzeżeń, które mogą poprawić skuteczność biznesową, jak również rozwiązać istniejące problemy.

Role

Analityk biznesowy pracuje na pierwszej linii rurociągu danych i pomaga firmom w ulepszaniu produktów, procesów i usług. Z drugiej strony, rola analityka danych obejmuje eksplorację danych, czyszczenie danych, stosowanie technik statystycznych i zarządzanie danymi, a także naprawianie błędów poprzez projektowanie baz danych i programów.

ZnaczeniePodczas gdy analitycy biznesowi pomagają zidentyfikować słabe punkty w procedurach i procesach organizacyjnych, a jednocześnie napędzają wzrost organizacyjny poprzez analizę i pomiary wzrostu, analitycy danych zbierają informacje i tworzą actionable strategie dla nowych i istniejących możliwości biznesowych.

Tło

Analitycy biznesowi mają dobrą znajomość narzędzi programistycznych i statystycznych, podczas gdy analitycy danych mają silne tło w statystyce, matematyce i informatyce.

Podsumowanie Analityk biznesowy vs. analityk danych

Analityk biznesowy odnosi się do osoby, która wykorzystuje dane do podejmowania konkretnych i praktycznych decyzji w biznesie. Z drugiej strony, analityk danych odnosi się do osoby, której zadaniem jest zbieranie, przetwarzanie i analizowanie już dostępnych danych i wymyślić istotne spostrzeżenia, które mogą poprawić skuteczność biznesową, jak również rozwiązać istniejące problemy. Jednak zarówno carryout role, które są dane specyficzne.