Osoby rozpoczynające działalność często napotykają na przeszkody biznesowe, które często negatywnie wpływają na rozwój firmy. Aby temu przeciwdziałać, opracowano różne programy, które zapewniają wskazówki i oferują pomoc we wczesnych latach działalności, takie jak programy akceleratora i inkubatora. Chociaż te dwa terminy są często zakładane jako reprezentujące tę samą koncepcję, mają one różnice, jak wyjaśniono w poniższym artykule.

Czym jest program akceleracyjny?

Są to programy o określonym czasie trwania, które dają start-upom dostęp do inwestorów, mentoringu i innego wsparcia, aby pomóc im się ustabilizować. Ich celem jest pomoc start-upom w przejściu na kolejny poziom rozwoju. Programy akceleracyjne są powszechne wśród firm, które są poza wczesnym etapem zakładania i mogą stać samodzielnie, ale potrzebują wzajemnego wsparcia i wskazówek.

Program ten daje również start-upom dostęp do wspólnych przestrzeni biurowych, zasobów technicznych i logistycznych, nie wspominając o sieci kontaktów z innymi firmami.

Rodzaje programów akceleracyjnych obejmują;

  • Programy zalążkowe – skupiają się na budowaniu podstaw biznesowych mniej dojrzałych start-upów.
  • Programy drugiego etapu – koncentrują się na podłączeniu bardziej dojrzałych start-upów do pełnego zakresu możliwości i wsparcia

Są one również krótkoterminowe i trwają od 2 do 6 miesięcy.

Co to jest inkubator przedsiębiorczości?

Często finansowane przez instytucje publiczne, firmy prywatne lub jednostki miejskie, są to programy, które pomagają start-upom w skalowaniu i rozwoju ich działalności poprzez stymulowanie innowacji. Nie mają one ustalonych terminów i nie działają według określonych harmonogramów. Chociaż niektóre inkubatory mają procesy aplikacyjne, działają również poprzez sugestie zaufanych partnerów. Mogą być również skoncentrowane na konkretnym rynku, takim jak start-upy technologiczne.

Programy inkubatorów pomagają start-upom w zatwierdzaniu biznesplanów, rozwijaniu pomysłów i tworzeniu sieci kontaktów z innymi start-upami. Programy te są również długoterminowe, z firmami średnio dwa lata w programie.

Podobieństwa między programem Akcelerator a Inkubatorem

  • Oba zapewniają start-upom silne systemy wsparcia

Różnice między programem akceleracyjnym a inkubatorem

Definicja

Program akceleracyjny odnosi się do programów o określonym czasie trwania, które dają start-upom dostęp do inwestorów, mentoringu i innego wsparcia, aby pomóc im się ustabilizować. Z drugiej strony, inkubatory odnoszą się do programów, które pomagają start-upom w skalowaniu i rozwoju ich działalności poprzez stymulowanie innowacji.

Cel

Podczas gdy programy akceleracyjne mają na celu pomoc start-upom w przejściu na kolejny poziom rozwoju, programy inkubatorów mają na celu pomoc start-upom w skalowaniu i rozwijaniu ich biznesu poprzez stymulowanie innowacji.

TimeframeProgramy akceleracyjne są krótkoterminowe i trwają od 2 do 6 miesięcy. Z drugiej strony, programy inkubatorów są długoterminowe, a firmy przebywają w nich średnio dwa lata.

Proces selekcji

Podczas gdy programy akceleracyjne mają sztywny i ścisły proces selekcji, programy inkubatorowe nie mają ustalonej procedury aplikacyjnej.

Sponsoring

Podczas gdy programy akceleracyjne są prowadzone prywatnie, inkubatory polegają na finansowaniu przez instytucje publiczne, prywatne firmy lub jednostki miejskie.

Podsumowanie programu akceleratorowego vs. inkubator

Program akceleracyjny odnosi się do programów o określonym czasie trwania, które dają start-upom dostęp do inwestorów, mentoringu i innego wsparcia, aby pomóc im się ustabilizować. Jest to program krótkoterminowy, który trwa od dwóch do sześciu miesięcy i ma na celu pomóc start-upom przejść na kolejny poziom rozwoju. Z drugiej strony, inkubatory odnoszą się do programów, które pomagają start-upom w skalowaniu i rozwoju ich biznesu poprzez stymulowanie innowacji. Jest on długoterminowy i ma na celu pomoc start-upom w skalowaniu i rozwijaniu ich biznesu poprzez stymulowanie innowacji.