Wraz z rosnącą konkurencją na różnych rynkach, marki nieustannie dążą do utrzymania znaczenia i rentowności. Podczas gdy posiadanie świetnego produktu lub usługi jest kluczowe, słaba strategia marketingowa wyrządzi wszystkim tym wysiłkom ogromną szkodę. Marki mogą przyciągnąć preferowaną klientelę poprzez przyjęcie bardziej skutecznych strategii marketingowych, takich jak propozycja wartości i zróżnicowanie. Jeśli zostaną one skutecznie zrealizowane, pomogą marce w krótkim czasie zwiększyć skalę działalności. Ale jaka jest różnica między propozycją wartości a zróżnicowaniem? Przewiń poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Co to jest propozycja wartości?

Jest to wartość, którą podmiot obiecuje swoim konsumentom, jeśli zdecydują się oni na zakup jego produktów. Każda firma wykorzystuje propozycję wartości w swojej strategii marketingowej. Propozycja wartości wyszczególnia korzyści płynące z produktu w porównaniu z produktem konkurencji, jak działa firma, co oznacza i dlaczego zasługuje na rynek.

Propozycja wartości, jeśli jest dobrze sformułowana, daje ogromne korzyści dla firmy. Może być wykorzystana jako środek przekonujący, dlaczego konsument powinien kupić ten, a nie inny produkt. Na przykład, oświadczenie dotyczące propozycji wartości może być wykorzystane do przekonania konsumenta, że dany produkt rozwiąże jego problem lepiej niż inne produkty na rynku lub że dodaje ogromną wartość w jego życiu. W związku z tym udana propozycja wartości musi być przekonująca, nie wspominając o tym, że produkt powinien stanowić wartość dla konsumentów. Propozycje wartości powinny być przekazywane bezpośrednio klientom, bez pozostawiania im domysłów.

Chociaż nie ma określonego formatu dla propozycji wartości, powinny one być unikalne i on-brand.

Oto 3 elementy skutecznej propozycji wartości

Przykłady propozycji wartości w renomowanych i odnoszących sukcesy markach

  • Uber- The smartest way to get around- To kapitalizuje efektywność i oszczędność czasu.
  • Grammarly- Świetne pisanie, uproszczone
  • LessAccounting- Księgowość bez kłopotów
  • Stripe – infrastruktura płatności internetowych

Co to jest zróżnicowanie?

Jest to strategia marketingowa, która odróżnia usługi lub produkty firmy od innych podobnych i konkurencyjnych przedmiotów. Aby strategia różnicowania była skuteczna, musi komunikować unikalne cechy produktu w stosunku do produktów konkurencyjnych. Musi również podkreślać różnice pomiędzy ofertą produktów lub usług a ofertą konkurencji oraz podkreślać produkt firmy jako lepszy. Strategie różnicowania produktów uzupełniają strategie propozycji wartości.

Skuteczne różnicowanie produktów tworzy przewagę konkurencyjną firmy. Jest to również jeden z najsprytniejszych sposobów, jakie marka może wykorzystać do budowania i zwiększania świadomości marki.

Elementy zróżnicowania produktów

  • Ceny- Marki mogą stosować ceny, aby odróżnić się od innych firm. Aby przyciągnąć świadomych kosztów konsumentów, marki mogą podnieść ceny. Firmy będą pobierać wyższe opłaty, jeśli chcą sklasyfikować się jako produkty luksusowe lub przyciągnąć rynek high-end.
  • Opakowanie- projekt produktu znacznie wpływa na sprzedaż. Dlatego też można znaleźć marki stale przeprojektowujące opakowania.
  • Projektowanie
  • Marketing

Podobieństwa między Value proposition a Differentiation

  • Obie odgrywają ogromną rolę w nadawaniu produktowi przewagi konkurencyjnej i budowaniu świadomości marki

Różnice pomiędzy Value proposition a Differentiation

Definicja

Value proposition to wartość, którą podmiot obiecuje swoim konsumentom, jeśli zdecydują się oni na zakup jego produktów. Z drugiej strony, dyferencjacja to strategia marketingowa, która odróżnia usługi lub produkty firmy od innych podobnych i konkurencyjnych pozycji.

Znaczenie

Propozycja wartości komunikuje korzyści płynące z produktu lub usługi w porównaniu do tych oferowanych przez konkurencję, jak działa firma, co oznacza i dlaczego zasługuje na rynek. Z drugiej strony, różnicowanie komunikuje unikalne cechy produktu w stosunku do produktów konkurencji i podkreśla produkt firmy jako lepszy.

ElementyElementy propozycji wartości obejmują rynek docelowy, konkretną wartość i związek z klientem. Z drugiej strony, elementy zróżnicowania obejmują cenę, opakowanie, projekt i marketing.

Podsumowanie Propozycja wartości a zróżnicowanie

Propozycja wartości to wartość, którą podmiot obiecuje swoim konsumentom, jeśli zdecydują się oni na zakup jego produktów. Komunikuje ona korzyści płynące z produktu lub usługi danej marki w porównaniu do tych oferowanych przez konkurencję, jak działa firma, co oznacza i dlaczego zasługuje na rynek. Natomiast dyferencjacja to strategia marketingowa, która odróżnia usługi lub produkty firmy od innych podobnych i konkurencyjnych pozycji. Informuje o unikalnych cechach produktu w stosunku do produktów konkurencji i podkreśla produkt firmy jako lepszy