Magna Carta została napisana przez grupę XIII-wiecznych baronów w celu ochrony ich praw i własności przed despotycznym królem. Dotyczy ona wielu praktycznych spraw i konkretnych skarg związanych z systemem feudalnym, w którym żyli.