„Kompromis trzech piątych” pozwalał stanom liczyć trzy piąte każdego Czarnego przy określaniu reprezentacji politycznej w Izbie. Był to wczesny amerykański wysiłek, aby uniknąć krzyżowania się rasy, klasy, narodowości i bogactwa w celu uzyskania kontroli politycznej.