Król odmówił kolonistom pozwolenia na złożenie petycji o rozpatrzenie ich skarg. Pierwsza poprawka do Bill of Rights gwarantuje obywatelom prawo do składania petycji do rządu o rozpatrzenie ich skarg.