Nieporozumienia, niedotrzymywanie umów i łamanie prawa, by wymienić tylko kilka, stały się w dzisiejszych czasach powszechne. Dzięki prawu, wszystkie te kwestie mogą być sprawiedliwie rozwiązane. W związku z tym, terminy naruszenie, domyślne, naruszenie, wykroczenie i naruszenie są w większości przypadków uważane za synonimy prawne. Pomimo tego, terminy te mają różnice, które przedstawiono poniżej.

Co to jest naruszenie?

Jest to używane w odniesieniu do niewykonania lub niewykonania wcześniej uzgodnionych konkretnych warunków w wiążącej umowie. Naruszenie różni się w różnych scenariuszach i jest specyficzne. Może to być opóźniona płatność, niedotrzymanie ustalonych warunków w umowie lub nawet niedostarczenie obiecanego składnika majątku w określonym terminie. Roszczenie o naruszenie umowy może być dokonane tylko po udowodnieniu, że naruszenie rzeczywiście miało miejsce.

Chociaż czasami proces obsługi naruszenia umowy jest określony w oryginalnej umowie, innym razem nie jest. W takim przypadku strony mogą rozstrzygnąć sprawę między sobą. Może to prowadzić do zasądzenia lub zawarcia nowej umowy.

Naruszenie może być albo:

  • Naruszenie materialne- Występuje wtedy, gdy jedna ze stron otrzymała inną rzecz niż była określona w umowie.
  • Drobne naruszenie- Występuje, gdy usługa lub rzecz nie jest otrzymana w terminie płatności.

Naruszenie może być albo antycypacyjne, kiedy strona stwierdza swoją niezdolność do dostarczenia z wyprzedzeniem, lub rzeczywiste naruszenie, kiedy jedna strona odmawia wykonania zgodnie z umową.

Co to jest naruszenie?To jest używane w odniesieniu do ogólnych naruszeń lub naruszeń prawa lub praw. Naruszenia obejmują zarówno krzywdy cywilne, jak i przestępstwa. Na przykład, oszustwo jest naruszeniem zarówno prawa karnego, jak i cywilnego. Inne rodzaje naruszeń obejmują naruszenia warunków zawieszenia i naruszenia ruchu drogowego.

Naruszenia są często rozwiązywane poprzez grzywny, kary cywilne i surowe kary za przestępstwa kryminalne. Surowość kary powinna być zgodna z surowością naruszenia.Podobieństwa między naruszeniem a wykroczeniem

Różnice między naruszeniem a wykroczeniem

Definicja

Breach odnosi się do niewykonania lub niedotrzymania określonych, wcześniej uzgodnionych warunków w wiążącej umowie. Z drugiej strony, naruszenie odnosi się do ogólnych naruszeń lub pogwałceń prawa lub praw.

Rozwiązania

Środki zaradcze naruszenia obejmują orzekanie, nowy kontrakt w przypadkach, gdy proces postępowania z naruszeniem umowy nie jest określony w pierwotnym kontrakcie. Z drugiej strony, środki zaradcze naruszenia obejmują grzywny, kary cywilne i surowe kary za przestępstwa.

PrzykładyPrzykłady naruszenia obejmują opóźnienia w płatnościach, niedotrzymanie ustalonych warunków w umowie i niedostarczenie obiecanego składnika majątku w określonym terminie. Z drugiej strony, przykłady naruszenia obejmują oszustwo, nadzór kuratora i wykroczenia drogowe.

Podsumowanie Naruszenie vs. Naruszenie

Naruszenie odnosi się do niewykonania lub braku wykonania określonych, wcześniej uzgodnionych warunków w wiążącej umowie. Przykłady obejmują opóźnienia w płatnościach, niedotrzymanie warunków określonych w umowie oraz niedostarczenie obiecanego składnika majątku w określonym terminie. Z drugiej strony, naruszenie odnosi się do ogólnych naruszeń lub pogwałceń prawa lub praw. Przykłady obejmują oszustwo, naruszenie warunków zawieszenia i naruszenie przepisów ruchu drogowego.