Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, do wytwarzania energii elektrycznej nie jest nową technologią. W rzeczywistości czerpie ona z ponownego odkrycia wielowiekowej tradycji technologii pozyskiwania energii z wiatru. Trudno teraz powiedzieć, jak ważną rolę odgrywała energia wiatru w przeszłości. Wykorzystanie energii wiatru stało się powszechne w dzisiejszym społeczeństwie, ponieważ odeszliśmy od paliw kopalnych na rzecz bardziej zrównoważonych form energii, całkowicie wolnych od produkcji dwutlenku węgla. Chociaż energia może pochodzić z węgla, ropy i innych zasobów, mamy obfitość wiatru i innych zasobów naturalnych, które nie powodują zanieczyszczenia. Energia odnawialna jest czysta i pochodzi z natury, nie zanieczyszczając jej.

Wiatraki i turbiny wiatrowe to dwie z najbardziej znanych technologii, które wykorzystują siłę wiatru i stosują ją w praktyce. Obecnie energia wiatrowa odgrywa znaczącą rolę w zaopatrzeniu energetycznym rozwiniętego świata. Energia wiatru była wykorzystywana od wczesnych czasów przez marynarzy do pływania łodziami po rzekach i jeziorach. Technologia energii wiatrowej była wielokrotnie wymyślana w historii ludzkości i z czasem stała się jednym z wiodących mechanicznych źródeł energii odnawialnej. Turbiny wiatrowe są nadal niezawodną i opłacalną technologią wykorzystywaną do wytwarzania energii elektrycznej, nie generując nawet szkodliwych gazów. Obecnie wiatraki są również określane jako turbiny wiatrowe, ale są technicznie różne pod względem zasady działania.

Co to jest wiatrak?





Wiatraki są jednym z pierwszych i najbardziej efektywnych środków wytwarzania energii elektrycznej stworzonych przez człowieka, które wykorzystują siłę wiatru i używają jej do wielu funkcji, takich jak pompowanie wody, piłowanie drewna, mielenie ziarna i tak dalej. Wiatraki istnieją od tak dawna, jak długo ludzie istnieją na ziemi. Są to starannie zaprojektowane turbiny, które wykorzystują energię wiatru do wytwarzania prądu. Wiatraki są nadal używane w gospodarstwach rolnych do pompowania wody i innych potrzeb gospodarskich.

Co to jest turbina wiatrowa?

Turbina wiatrowa jest urządzeniem mechanicznym, które wykorzystuje energię kinetyczną wiatru do generowania energii elektrycznej głównie do zastosowań komercyjnych. Technologia turbin wiatrowych jest jedną z najbardziej opłacalnych i niezawodnych technologii wykorzystywanych do generowania dużych ilości energii elektrycznej. Jest to doskonałe źródło czystej energii, które wykorzystuje energię wiatru bez generowania szkodliwych gazów. Jest szeroko stosowany do generowania energii elektrycznej dla domów i obszarów komercyjnych.

Różnica między wiatrakiem a turbiną wiatrową

Terminologia wiatraka i turbiny wiatrowej



Terminy wiatrak odnosi się przede wszystkim do napędzanej wiatrem maszyny, która konwertuje energię wiatru do pompowania wody lub mielenia lub młyna ziarna, takie jak pszenica lub kukurydza i włączyć je do mąki do wypieku chleba. Wykorzystuje on bezpośrednio siłę wiatru i przekształca ją w energię mechaniczną za pomocą łopatek zwanych żaglami lub łopatami. Turbina wiatrowa jest urządzeniem mechanicznym, które przekształca energię kinetyczną wiatru w celu wytworzenia dużych ilości energii elektrycznej bez wytwarzania szkodliwych gazów. Technologia turbin wiatrowych jest jednym z najbardziej efektywnych i tanich źródeł energii odnawialnej, które wykorzystują siłę wiatru do wytwarzania energii elektrycznej do dystrybucji.

Działanie wiatraka i turbiny wiatrowej

Turbiny wiatrowe działają na prostej zasadzie. Zazwyczaj składa się z dwóch do trzech dużych łopat przypominających śmigło, które obracają się wokół wirnika, gdy wieje wiatr, a wirnik jest podłączony do głównego wału. Gdy wieje wiatr, łopatki turbiny zaczynają się obracać, co z kolei napędza generator elektryczny do wytwarzania energii elektrycznej. Wiatraki zawierają ogromne łopaty, które poruszają się w ruchu kołowym, gdy wiatr wieje przeciwko tym łopatom, które z kolei obracają wał. Wałek następnie pobudza generator, który jest podłączony do łopatek, aby wygenerować energię elektryczną.



Zasada działania wiatraka i turbiny wiatrowej

Łopaty turbiny wiatrowej działają na zasadzie siły nośnej i oporu. Wykorzystują one siły aerodynamiczne, które powstają, gdy wiatr wieje w kierunku łopatek, a łopatki poruszają się w stosunku do wiatru. Podobnie jak skrzydła samolotu, łopaty turbiny wiatrowej wytwarzają siłę nośną dzięki zakrzywionemu kształtowi łopatek. Gdy wiatr przechodzi nad aerofilem, niskie ciśnienie powietrza generuje się po stronie z największą krzywizną, podczas gdy powietrze o wysokim ciśnieniu jest wypychane na bok aerofila. W wiatrakach, gdy wiatr wieje nad łopatami, powstaje różnica ciśnień nad różnymi obszarami, powodując obrót łopat.

Zastosowania wiatraka i turbiny wiatrowej

Wiatraki przekształcają energię wiatru w energię obrotową, która jest wykorzystywana głównie do pompowania wody. Są jednak komercyjnie wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Pracują wydajnie w najgorszych warunkach środowiskowych i ekstremalnych temperaturach. Od pompowania wody do kruszenia i rozdrabniania skał i materiału rolniczego, wiatraki służą szerokiej gamie celów w oparciu o zastosowania. Turbiny wiatrowe są wykorzystywane komercyjnie do wytwarzania energii elektrycznej do zasilania domów, szkół lub firm. Nawet samorządy lokalne i gminy korzystają z energii wiatrowej na skalę komercyjną.



Summary of Windmill Vs. Turbina wiatrowa

Energia wiatrowa odgrywa znaczącą rolę w zaopatrzeniu energetycznym rozwiniętego świata i jest odnawialnym źródłem energii. To źródło energii jest produkowane przy użyciu turbin wiatrowych i wiatraków. Oba wykorzystują siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej, ale różnią się sposobem, w jaki to robią. Chociaż oba terminy mogą być używane zamiennie, są one zupełnie różne pod względem zasady działania i obsługi. Wiatraki to urządzenia napędzane wiatrem, które przekształcają energię wiatru za pomocą łopatek w energię mechaniczną. Turbiny wiatrowe przekształcają energię kinetyczną wiatru w celu wytworzenia dużych ilości energii elektrycznej do zasilania domów.