Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia wejściowe i wyjściowe są uważane za narzędzie komunikacyjne, za pomocą którego określony system przetwarzania informacji (taki jak komputer) dostarcza użytkownikom innych informacji. Dane lub sygnały, które komputer otrzymuje ze źródła, są znane jako wejście, natomiast dane i informacje, które są przetwarzane jako reakcja na te wejścia i które są dalej przekazywane do określonego miejsca przeznaczenia, są znane jako wyjście. W komputerze ogólnego przeznaczenia powszechnie stosowanymi urządzeniami wejściowymi są na przykład mysz i klawiatura, a przykładami urządzeń wyjściowych są monitor, drukarka, głośniki itp.