Imiona są nadawane jednostkom przez ich rodziców w celu identyfikacji i jako forma przynależności do atrybutów kulturowych. Niektóre z nazw nadawanych jednostkom obejmują imię, opcjonalnie drugie imię i nazwisko.

Co to jest imię?

Imię odnosi się do imienia nadawanego jednostce przy urodzeniu lub podczas chrztu, aby można ją było łatwo zidentyfikować wśród członków rodziny. W wielu kulturach, pierwsze imię jest imieniem nadanym i pojawia się jako pierwsze w kulturach zachodnich. Jednak jego umiejscowienie może się różnić w innych kulturach, zwłaszcza w regionie azjatyckim.

Co to jest nazwisko?

Nazwisko odnosi się do identyfikacji, którą jednostka otrzymuje w celu reprezentowania nazwy rodziny w systemie kulturowym wielu społeczeństw. Nazwisko jest wspólne dla wszystkich członków rodziny i jest powszechnie określane jako nazwisko. Ostatnie imię pojawia się po pierwszym imieniu w kulturach zachodnich i przed pierwszym imieniem w kulturach chińskich.

Różnica między imieniem a nazwiskiem

Definicja

Jedna z podstawowych różnic między imieniem a nazwiskiem pojawia się w definicji tych dwóch nazw. Pierwsze imię to imię nadawane dziecku po urodzeniu i przy chrzcie jako imię chrześcijańskie. Ponadto, pierwsze imię pojawia się jako pierwsze, gdy piszemy nazwisko osoby.

Z drugiej strony, nazwisko jest nazwą, która pojawia się jako ostatnia podczas pisania nazwy osoby. Ponadto nazwisko reprezentuje nazwę rodziny i jest wspólne dla innych członków rodziny.

Kulturowe aspekty imienia i nazwiska

W kulturze zachodniej, pierwsze imię jest imieniem nadanym jednostce i pojawia się jako pierwsze w kulturach zachodnich oraz w innych społecznościach, które zostały zasymilowane z kulturami zachodnimi.

Mimo że imię jest imieniem nadanym jednostce w społecznościach zachodnich, w kulturach chińskich i japońskich oraz w społecznościach, które zostały zasymilowane przez kultury azjatyckie, imię reprezentuje nazwę rodziny i jest wspólne dla innych członków rodziny

Aspekty kulturowe nazwiska

W kulturach zachodnich, nazwisko jest nazwą rodziny jednostki i jest wspólne dla innych członków rodziny. Jednak w kulturze chińskiej i japońskiej, ostatnie nazwisko reprezentuje dane imię i odróżnia jednostkę od innych członków rodziny.

Formalność

Pierwsze imię, które jest zazwyczaj imieniem chrześcijańskim, jest używane w przyjaznej, ale nieformalnej sytuacji, podczas gdy ostatnie imię, które jest nazwą rodziny, jest najczęściej używane w formalnych i oficjalnych okolicznościach.

Oto niektóre z FAQCo to jest nazwisko rodowe?

Nazwisko rodowe to nazwisko osoby, które umieszcza się tuż przed nazwiskiem nadanym.

Czy nazwisko jest takie samo jak imię?Nazwisko rodowe jest takie samo jak nazwisko. Zwane również imieniem, jest to nazwa osobista, która odróżnia daną osobę od innych ludzi. Zazwyczaj nazwa rodziny pojawia się jako pierwsza, a następnie imię i drugie imię.

Co to jest imię nadane?

Nazwisko może być częścią nazwy osobowej, która umożliwia innym identyfikację osoby, często jest to imię lub krótka forma długiego nazwiska. W niektórych kulturach nazwisko rodowe pojawia się jako ostatnie, po imieniu danym i imieniu środkowym.

Różnica między imieniem a nazwiskiem

Podsumowanie First Name Vs. Last Name

  • Imię jest nazwą nadawaną osobom przy urodzeniu i chrzcie i jest najczęściej używane do identyfikacji, podczas gdy nazwisko reprezentuje rodzinę i jest wspólne dla innych członków rodziny.
  • W kulturach zachodnich najpierw pojawia się nazwisko, a następnie nazwisko rodowe, natomiast w kulturze chińskiej i japońskiej najpierw pojawia się nazwisko rodowe, a następnie nazwisko rodowe.
  • Inne różnice między imieniem a nazwiskiem to ich zastosowanie i formalność w codziennych czynnościach jednostki.