Co to jest endemia i pandemia?

Endemia to rozprzestrzenianie się choroby lub czynnika zakaźnego w obrębie obszaru geograficznego, który istnieje wiecznie, natomiast pandemia jest zaawansowaną formą epidemii i polega na rozprzestrzenianiu się infekcji lub choroby na poziomie globalnym. Wybuch pandemii dotyczy większości świata.

Istnieje jednak kilka istotnych różnic między nimi, które zostały omówione poniżej.

Endemiczny

Choroba, która występuje stale w danym regionie lub populacji np. cholera, malaria. Infekcje endemiczne, obejmują infekcje bakteryjne, wirusy i inne patogeny powodujące infekcje, które istnieją w danym miejscu geograficznym.

Termin endemiczny jest najczęściej używany do opisania choroby zakaźnej lub czynnika, który rozprzestrzenił się lub rozprzestrzenia na ograniczonym terytorium. Na przykład, malaria jest chorobą zakaźną i mówi się, że jest endemiczna dla terytoriów tropikalnych. Choroba endemiczna może być po prostu określana jako endemiczna.

Pandemia

Jest to wybuch choroby w postaci epidemii, która rozprzestrzenia się w skali globalnej po całym świecie i pozostaje tam niekiedy przez rok lub nawet dłużej wymazując miliony ludzi np. wirus Covid-19 i Ebola.

Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła epidemię koronawirusa lub COVID-19 jako pandemię ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa na całym świecie i ciężkość infekcji lub choroby.

Różnica między endemią a pandemią

Definicja

Endemiczna

Endemiczny opisuje regularnie występującą chorobę wśród konkretnych ludzi lub na określonym obszarze w określonym czasie. Na przykład ospa wietrzna jest uważana za endemiczną w Wielkiej Brytanii, ale malaria nie.

PandemiaPandemia to rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej i zaraźliwej, która dotyka cały świat poprzez rozprzestrzenianie się z regionu na cały kraj, a następnie na kraje, a następnie na całą kulę ziemską. Zasadniczo odnosi się do choroby szeroko rozprzestrzenionej geograficznie.

Definicja grecki

Endemiczna

Endemiczny właściwie oznacza „w populacji”. Endemia pochodzi od greckiego słowa (endemos), en oznaczającego „w” i demos oznaczającego „ludzi” lub „populację”.

PandemiaPandemia pochodzi od greckiego słowa (pan demos), pan oznaczającego wszystko i demos oznaczającego ludzi.

Przykłady

Endemiczne

Ospa wietrzna (wysoce zaraźliwa infekcja wirusowa), która występuje w przewidywalnym tempie wśród małych dzieci szkolnych w USA i malaria (wywoływana przez pasożyta z rodzaju Plasmodium) w niektórych rejonach Afryki.

Innym przykładem jest epidemia gorączki denga na Hawajach. Jest ona endemiczna dla niektórych regionów Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Karaibów.

Pandemia1910-1911 – Szósta pandemia cholery (1910-1911)

1956-1958 – Grypa azjatycka – Chiny

1968 – Grypa w Hongkongu

2005-2012 – Pandemia HIV/AIDS2019-20 COVID-19 (The Novel Coronavirus) w Wuhan Chiny

Szczepionka

EndemiczneSzczepionki sezonowe są dostępne w celu leczenia choroby zakaźnej, jaką jest grypa. Dla większości ludzi, tylko jedna dawka szczepionki jest potrzebna.

Pandemiczne

Szczepionki nie są dostępne w początkowych fazach powszechnej pandemii. Prawdopodobnie potrzebne będą dwie dawki szczepionek pandemicznych.

Leki

Endemiczna

Leki przeciwwirusowe, które są lekami na receptę, są dostępne w całym leczeniu.

Pandemia

W przypadku rozprzestrzeniania się infekcji na poziomie globalnym, co skutkuje pandemią, leki mogą nie być natychmiast dostępne, a leki przeciwwirusowe, które są dostępne do leczenia objawów grypy pandemicznej, są skuteczne tylko wtedy, gdy wirus jest podatny na te leki. Podaż leków przeciwwirusowych na grypę jest zwykle niewystarczająca, aby zaspokoić zapotrzebowanie podczas globalnej pandemii.

Podsumowanie

Punkty różnic pomiędzy Endemią a Pandemią zostały podsumowane jak poniżej: