Co tak często, przedsiębiorcy są na poszukiwania aktywów lub produktów, które mogą być odsprzedawane w celu osiągnięcia zysku. Arbitraż, zakup i sprzedaż produktów lub aktywów i zysk z różnicy w cenach aktywów jest powszechną praktyką na rynku. Tendencja ta wykorzystuje różnice cenowe pomiędzy podobnymi przedmiotami w różnych formach lub na różnych rynkach. Gdyby wszystkie rynki były efektywne, arbitraż nie istniałby. Chociaż arbitraż był praktykowany od wieków, postęp technologiczny ułatwił to, gdyż wielu handlowców używa teraz komputerowych systemów handlowych do monitorowania zmian na podobnych rynkach.

Aby arbitraż był udany, wymaga:

 • Szybkiej i dokładnej informacji
 • Szybkie kupno i sprzedaż
 • Niskie koszty transakcyjne przy zakupie aktywów
 • Niski koszt transakcyjny przy wymianie waluty

W tym artykule przyjrzymy się różnicy między arbitrażem internetowym a detalicznym.

Arbitraż internetowy

Jest to proces zakupu produktów od jednego sprzedawcy internetowego i sprzedaży go z zyskiem na innym rynku. Możliwość ta istnieje z powodu wahań cenowych między rynkiem a detalistami. Sprzedawcy mogą zauważyć rozbieżności cenowe w placówkach internetowych i na rynku, nawet platformy e-commerce używając arbitrażu online, gdy jest mało zapasów.

Aby zmaksymalizować arbitraż online, sprzedawcy często używają

 • Narzędzia do tworzenia rankingów i historii cen
 • Narzędzia do pozyskiwania produktów
 • Narzędzia do automatyzacji dropshippingu
 • Narzędzia do reperacji


Zalety arbitrażu internetowego obejmują:

 • Produkty są wysyłane w dogodnym dla klienta czasie
 • Oferuje wygodę, ponieważ jest to proces czysto internetowy
 • Sprzedawcy mogą zamawiać większe ilości artykułów niż te, które można znaleźć na półkach sklepowych
 • Łatwo jest skalować

Pomimo zalet, arbitraż online ma różne wadyArbitraż detaliczny

Jest to praktyka kupowania produktów z jednego rynku i odsprzedawania go na innym rynku po wyższych cenach. Sprzedawcy często kupują produkty w dużych ilościach od sklepów detalicznych. Większość czasu, produkty są zwykle mocno dyskontowane lub na odprawie, co czyni go idealnym dla dobrego marży.

Zalety arbitrażu online obejmują:

Z drugiej strony, wady obejmują: • Może negatywnie wpłynąć na markę, zwłaszcza w przypadku zmian cenowych
 • Detaliści mogą mieć problemy z łańcuchem dostaw, ponieważ polegają na innych detalistach w zakresie ich łańcucha dostaw
 • Niespójności w zapasach mogą ograniczyć ich działalność
 • Detaliści mają ograniczoną kontrolę nad marżą zysku
 • Jest to czasochłonna praktyka, ponieważ potrzeba czasu, aby osiągnąć przyzwoity dochód
 • Ponieważ detaliści skupiają się na jednej kategorii produktów, mogą nie być w stanie zbudować i utrzymać lojalnej bazy klientów

Podobieństwa między arbitrażem internetowym a arbitrażem detalicznym

 • Oba polegają na zakupie i odsprzedaży produktów w celu osiągnięcia zysku

Różnice między arbitrażem internetowym a detalicznym

Definicja

Arbitraż internetowy odnosi się do procesu zakupu produktów od jednego sprzedawcy internetowego i sprzedaży go z zyskiem na innym rynku. Z drugiej strony, arbitraż detaliczny odnosi się do praktyki kupowania produktów z jednego rynku i odsprzedawania go na innym rynku po wyższych cenach.

Platforma

Podczas gdy arbitraż internetowy obejmuje zakup produktów od innych sprzedawców internetowych, arbitraż detaliczny obejmuje zakup produktów od innych sprzedawców fizycznych.

WygodaArbitraż internetowy oferuje wygodę, a także minimalizację kosztów logistycznych, ponieważ towary mogą być dostarczane do miejsca zamieszkania. Z drugiej strony, arbitraż detaliczny nie oferuje wygody, ponieważ kupujący muszą odwiedzać fizyczne lokalizacje sklepów.

Podsumowanie arbitrażu internetowego vs. arbitrażu detalicznego

Arbitraż internetowy odnosi się do procesu zakupu produktów od jednego sprzedawcy internetowego i sprzedaży go z zyskiem na innym rynku. Z drugiej strony, arbitraż detaliczny odnosi się do praktyki kupowania produktów z jednego rynku i odsprzedaży go do innego rynku po wyższych cenach.

Podczas gdy arbitraż internetowy oferuje wygodę, a także minimalizację kosztów logistycznych, ponieważ towary mogą być dostarczane do miejsca zamieszkania, arbitraż detaliczny nie oferuje wygody, ponieważ kupujący muszą odwiedzać fizyczne lokalizacje sklepów. Jednak wybór między arbitrażem online a arbitrażem detalicznym zależy od preferencji sprzedawców i ich potrzeb.