Terminy value proposition i positioning statement są często używane zamiennie, ale to nie to samo. Każde z nich jest ważne i powiązane, ale pełnią bardzo różne funkcje. Oba są częścią strategii marketingowych mających na celu odróżnienie firm od konkurencji. Przyglądamy się kilku kluczowym różnicom między nimi, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć ich znaczenie.

Propozycja wartości

Propozycja wartości to proste stwierdzenie, obietnica wartości, jaką firma dostarcza klientom, jeśli zdecydują się oni na zakup jej produktu. Termin „propozycja wartości” jest dziś wszechobecnie używany w biznesie i często oznacza korzyści, ofertę, unikalny punkt sprzedaży (USP) lub zróżnicowanie. Ogólnie uważa się, że jest ona domeną sprzedaży i marketingu i nie jest związana ze strategią organizacji. Jest bezpośrednim rezultatem strategii biznesowej organizacji. Określa obietnicę marki wraz z korzyściami oferowanymi wielu segmentom rynku i tym, co klienci płacą za te korzyści.

Skuteczna propozycja wartości mówi wiele; mówi klientom, dlaczego powinni kupować od Ciebie, a nie od konkurencji. Opisuje kluczowe funkcjonalne i emocjonalne korzyści płynące z produktów, usług i marki. Jest istotną artykulacją wartości w każdej organizacji, w której firma lub organizacja non-profit świadczy usługi na rzecz swoich klientów. Mówiąc najprościej, opisuje zbiór produktów i usług, które firma oferuje w celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów.

Deklaracja pozycjonowania

Deklaracja pozycjonowania jest w zasadzie podzbiorem propozycji wartości używanej w programach i działaniach komunikacji marketingowej. Jest to krótki i zwięzły opis rynku docelowego oraz sposobu, w jaki Twoje działania marketingowe są zgodne z marką. Pozycjonowanie ma wpływ na niemal wszystkie aspekty budowania marki oraz na to, jak postrzega Cię rynek. Jeśli firma chce być naprawdę zorientowana na klienta, musi wybrać strategię marketingową. Następnie firma wybiera grupę docelową i pozycjonuje się na rynku.

Pozycjonowanie to tworzenie obrazu produktu w umysłach klientów. Jest to ostateczny krok w różnicowaniu pomiędzy istniejącymi i niedoszłymi klientami. Jest to stwierdzenie, które mówi grupie docelowej, dlaczego produkt jest unikalny w stosunku do innych podobnych produktów na rynku i w jaki sposób spełnia potrzeby klientów. Celem pozycjonowania jest dostosowanie działań marketingowych do marki i propozycji wartości. Jest to po prostu jedno zdanie, które mówi o tym, co robisz, dla kogo to robisz i jakie korzyści otrzymują, kiedy z Tobą współpracują.

Różnica między Value Proposition a Positioning Statement

Definicja

– Propozycja wartości jest bezpośrednim wynikiem strategii biznesowej firmy, która odzwierciedla obietnicę wartości, jaką firma dostarcza klientom, jeśli zdecydują się oni na zakup jej produktów lub usług. Może to być produkt, usługa lub cecha, która ma uczynić firmę atrakcyjną dla klientów. Z kolei deklaracja pozycjonowania jest wyrazem tego, jak dany produkt lub usługa zaspokaja potrzeby klientów w sposób, w jaki nie robi tego konkurencja. Pozycjonowanie to tworzenie postrzeganego obrazu produktu w umysłach klientów.

Goal

– Propozycja wartości jest zasadniczą artykulacją wartości w każdej organizacji, gdzie biznes lub non-profit zapewnia swoim klientom. Celem jest stworzenie postrzegania wartości w umysłach docelowych klientów, aby wpłynąć na ich chęć do zakupu produktów lub usług. Positioning statement daje konkretną formę komunikacji, aby lepiej wyjaśnić swoje pozycjonowanie i propozycję wartości. Chodzi o zakomunikowanie, w jaki sposób Twoja marka różni się lub jest wyjątkowa od innych podobnych konkurencyjnych marek. Głównym celem jest podkreślenie mocnych stron konkretnego biznesu.

Podsumowanie

Zarówno value proposition, jak i positioning statement są elementami strategii marketingowej przedsiębiorstw. Pozycjonowanie to tworzenie postrzeganego obrazu produktu w umysłach klientów. Pozycjonowanie jest ostatecznym krokiem w różnicowaniu pomiędzy istniejącymi i przyszłymi konkurentami. Pojęciem silnie związanym z pozycjonowaniem jest propozycja, określana również jako propozycja wartości. Propozycja wartości to obietnica złożona klientowi. Jest to przełożenie pozycjonowania na konkretną obietnicę. Pozycjonowanie polega na komunikowaniu, w jaki sposób Twoja marka różni się lub jest unikalna w stosunku do innych podobnych konkurencyjnych marek.

Co to jest deklaracja pozycjonowania?Pozycjonowanie to wyartykułowanie Twojej propozycji wartości, która sprawia, że Twoja marka lub produkt są wyjątkowe lub różne od konkurencji.

Jaka jest różnica między propozycją wartości a deklaracją misji?

Propozycja wartości to obietnica wartości, która podsumowuje, dlaczego klient wybrałby Twój produkt lub usługę. Deklaracja misji opisuje cel firmy w prosty i zwięzły sposób.