Bez jasnej hierarchii organizacyjnej nie przetrwałaby żadna firma. A nawet te, które przetrwają, trudno byłoby poradzić sobie z chaosem. Tylko kto komu podlega? Kto odpowiada za daną grupę ludzi lub dział? Span of control i Chain of command to jedne z terminów używanych w odniesieniu do hierarchii w organizacji. Zwiększają one łatwość zarządzania kapitałem ludzkim, a tym samym zwiększają wydajność i utrzymują kulturę organizacyjną. Czasami jednak, pomimo różnic, są one używane zamiennie. Ten artykuł pomoże Ci rozróżnić span of control i chain of command.

Łańcuch dowodzenia

Określany również jako hierarchia korporacyjna, łańcuch kontroli jest organizacją i rozmieszczeniem osób w korporacji zgodnie z ich statusem, władzą i funkcją zawodową. W związku z tym, ludzie są uszeregowani nad innymi zgodnie z ich władzą i statusem. Hierarchie są powszechne nie tylko w organizacjach, ale także w innych aspektach życia, takich jak zorganizowana religia, liderzy społeczeństwa i rządy.

Jakie jest znaczenie hierarchii korporacyjnej? Rolą hierarchii korporacyjnej jest przekazywanie odpowiedzialności, władzy i przywództwa nad działami, pracownikami i oddziałami. W ten sposób każda osoba rozumie, do kogo powinna się zgłosić. Podczas gdy niektóre przedsiębiorstwa mają prostą strukturę organizacyjną, inne mają złożone łańcuchy dowodzenia. Często, im większa organizacja, tym bardziej złożona hierarchia korporacyjna. Wpływa to również na ranking pracowników, ich awans w firmie oraz kulturę organizacyjną.

Dla większości korporacyjnych łańcuchów dowodzenia, najpotężniejsza osoba jest na szczycie, a następnie podwładni. Jest to piramida wspólna. Inne korporacje mają poziome łańcuchy dowodzenia, gdzie odpowiedzialność i uprawnienia są równomiernie rozłożone w firmie.

Dla małych firm, łańcuch dowodzenia ewoluuje wraz z rozwojem firmy, z nowymi warstwami wprowadzanymi wraz z wejściem nowych pracowników, menedżerów i inwestorów. Na przykład, prezesi są na szczycie łańcucha dowodzenia. Za nimi podążają odpowiednio menedżerowie i podwładni.

Zakres kontroli

To pracownicy, których menedżer jest w stanie skutecznie nadzorować w firmie. Zarządzanie podwładnymi może mieć duży wpływ na wyniki każdego projektu. Nie ma jednego uniwersalnego zakresu kontroli. Każda firma ma swoją strukturę w zależności od charakteru działalności, liczby menedżerów i podwładnych.

W wąskim zakresie kontroli menedżerowie mają za zadanie nadzorować kilku podwładnych. Jest to powszechne w złożonych projektach. Może być jednak stosowana również w złożonych projektach, w których do nadzorowania dużej liczby podwładnych wykorzystuje się więcej warstw zarządzania. W szerokiej rozpiętości kontroli kierownicy nadzorują dużą liczbę pracowników, co jest powszechne w prostych projektach.

Zakres kontroli stosowany w organizacji zależy od takich czynników, jak strategie i cele firmy, wielkość siły roboczej, kultura firmy i podziały w firmie.

Podobieństwa między łańcuchem dowodzenia a zakresem kontroli

  • Oba ułatwiają zarządzanie kapitałem ludzkim

Różnice między łańcuchem dowodzenia a zakresem kontroli

Definicja

Łańcuch dowodzenia to organizacja i rozmieszczenie jednostek w korporacji zgodnie z ich statusem, władzą i funkcją zawodową. Z drugiej strony, Span of control to pracownicy, których menedżer jest w stanie skutecznie nadzorować w firmie.

BazaŁańcuch dowodzenia zależy od hierarchii w organizacji. Z drugiej strony, zakres kontroli zależy od charakteru branży i bazy klientów.

Wykorzystanie

Łańcuch dowodzenia jest używany do wskazania porządku raportowania w firmie. Z drugiej strony, zakres kontroli wskazuje liczbę pracowników, którymi każdy menedżer może skutecznie zarządzać.

Podsumowanie Łańcuch dowodzenia vs. Span of Control

Łańcuch dowodzenia to organizacja i rozmieszczenie jednostek w korporacji według ich statusu, władzy i funkcji zawodowej. Struktura ta zależy od hierarchii w organizacji. Z drugiej strony, Span of control to pracownicy, których menedżer jest w stanie skutecznie nadzorować w firmie. Firmy opierają styl span of control na charakterze branży i bazy klientów.

FAQs

Jaka jest różnica między łańcuchem dowodzenia a hierarchią?Zarówno łańcuch dowodzenia, jak i hierarchia odnoszą się do systemu, w którym członkowie w firmie są grabione zgodnie z ich autorytetem lub statusem w firmie.