Podczas opracowywania i wdrażania planów projektowych, kierownicy projektów często zastanawiają się nad strategiami i metodami, w jaki sposób mogą ograniczyć marnowanie czasu i zasobów, aby ustanowić płynny przepływ pracy w oparciu o wymagania klienta. Jeśli chcesz osiągnąć wymierne rezultaty w swoich projektach, proste podejście może pozbawić zgadywania zmiany procesu; nazywa się to „Takt Time”. Jest on często mylony z jeszcze innym podobnym terminem zwanym „Cycle Time”. Przedstawiamy różnice między tymi dwoma metrykami.

Co to jest czas Takt?

W tym konkurencyjnym świecie firmy starają się wyróżnić na tle konkurencji, nieustannie poszukując sposobów na zminimalizowanie ilości czasu i zasobów, które wykorzystują w celu zapewnienia płynnego i terminowego przepływu pracy. Wdrożenie czasu taktu może pomóc firmom każdej wielkości w uzyskaniu informacji na temat czasu, jaki spędzają nad swoimi projektami, spełniając wymagania klientów. Ale czym dokładnie jest czas takt? W opisie przepływu pracy w biznesie, czas takt to tempo, w jakim klienci wymagają gotowych produktów. Jest to strategiczne podejście, które synchronizuje tempo produkcji z tempem sprzedaży klientom. Jest to maksymalny czas, w którym produkt lub usługa musi być ukończona, jeśli zapotrzebowanie klienta ma być zrealizowane na czas.

Co to jest czas cyklu pracy?

Czas cyklu to rzeczywista ilość czasu poświęcona na wyprodukowanie produktu lub świadczenie usługi, począwszy od wyprodukowania produktu do przygotowania gotowego produktu do wysyłki. Podstawowym założeniem czasu cyklu jest skrócenie całego cyklu biznesowego, począwszy od zidentyfikowania potrzeby klienta do otrzymania zapłaty za wysłany produkt lub wykonaną usługę. Nazywany również czasem przepustowości, jest to średni czas trwania procesu od rozpoczęcia do zakończenia. Rzeczywisty czas montażu dowolnego produktu jest określany jako jego czas cyklu. Czas cyklu nie musi uwzględniać wymagań klienta.

Różnica pomiędzy czasem Takt a czasem cyklu

Znaczenie

– Czas Takt jest bezpośrednio związany z zamówieniami lub zapotrzebowaniem klientów i może być określony tylko wtedy, gdy istnieje jakiekolwiek zamówienie klienta. Takt time jest więc tempem, w którym klienci wymagają gotowych produktów. Jest to podejście strategiczne, które synchronizuje tempo produkcji z tempem sprzedaży klientom. Takt w języku niemieckim można przetłumaczyć jako „trzymać się w czasie”. Z kolei czas cyklu to rzeczywisty czas montażu produktu. Jest to rzeczywisty czas poświęcony na wytworzenie produktu lub świadczenie usługi, począwszy od początku do końca.

Kalkulacja

– Czas Takt to obliczona wartość, która opisuje teoretyczną szybkość popytu klienta. Mówiąc najprościej, jest to tempo, w jakim produkt musi zostać wyprodukowany, aby zaspokoić popyt klienta. Na przykład, klient żąda wyprodukowania 100 długopisów w ciągu 8-godzinnej zmiany.

Całkowity czas = 8 godzin = 480 minut

Czas przerwy = 50 minut

Dostępny czas = 480 – 50 = 430 minut

Czas Takt = dostępny czas produkcji na zmianę / zapotrzebowanie klienta na zmianę = 430/100 = 4,3 minuty = 258 sekundCzas cyklu to średni czas spędzony nad produktem od początku do końca. Zatem najlepszym sposobem na obliczenie czasu cyklu jest policzenie liczby dni potrzebnych do ukończenia gotowego produktu. Na przykład, jeśli zakład produkcyjny wytwarza 100 jednostek produktu w ciągu 50-godzinnego tygodnia. Średni wskaźnik przepustowości wynosi 1 jednostkę na 0,5 godziny, czyli jedna jednostka na 24 minuty.

Czas cyklu = średnio 24 minuty

Znaczenie

– Mimo, że oba te pojęcia są synonimami, są bardzo różne. Czas Takt jest obliczany w celu zrozumienia zapotrzebowania klienta. Czas Takt jest używany, aby pomóc precyzyjnie zsynchronizować tempo produkcji z tempem sprzedaży. Jest on często stosowany w ramach odchudzonych linii produkcyjnych w celu zapewnienia większej wydajności w ramach przepływu i zmniejszenia strat czasu i zasobów. Czas cyklu jest ważną metryką czasu, która mówi, jak często część jest zakończona przez określony proces. Jest to ważny wskaźnik, który reprezentuje zdolność organizacji do przekształcenia aktywów w zyski.

PodsumowanieW dużym skrócie, czas takt i czas cyklu są z pewnością powiązane, ale nie są tym samym. Czas taktu to w zasadzie czas pomiędzy ukończeniem każdego gotowego produktu, jeśli popyt klienta ma być spełniony. Jest to tempo zapotrzebowania klienta i jest mierzone w „sekundach na minutę”. Czas Takt jest ważny dla zrozumienia popytu i żądania klienta oraz zapewnia większą wydajność w ramach przepływu i zmniejszenie marnotrawstwa czasu i zasobów. Czas cyklu, z drugiej strony, to średni czas spędzany nad produktem, od początku do zakończenia. Mówi on o tym, jak często dana część jest kończona przez dany proces. Konkretnie, czas rozmowy to czas pomiędzy każdym gotowym produktem, jeśli termin klientów ma być dotrzymany.

Jak obliczyć czas takt i czas cyklu?

Czas taktu jest obliczany przez podzielenie dostępnego czasu produkcji na zmianę przez zapotrzebowanie klientów na zmianę. Czas cyklu to średni czas spędzany nad produktem od początku do końca.

Czy niższy czas takt jest lepszy?

Czas taktu jest zasadniczo obliczany w celu dopasowania podaży i popytu w firmie. Jeśli więc popyt jest mniejszy, to czas takt może być niski i odwrotnie.