Neurotransmitery i neuromodulatory to dwa rodzaje substancji chemicznych uwalnianych przez neurony w ośrodkowym układzie nerwowym. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym różnicom między nimi.

Co to jest neuroprzekaźnik?

Neuroprzekaźnik to substancja chemiczna, która przenosi sygnały z komórek nerwowych do komórek docelowych. Często działają jako chemiczni posłańcy w organizmie, neuroprzekaźniki są endogennymi substancjami chemicznymi, które umożliwiają neuronom wysyłanie wielu sygnałów chemicznych do innych neuronów i komórek docelowych w innych obwodach. Pozwalają one sygnałom chemicznym przekroczyć synapsy, aby przekazać informacje z komórek nerwowych lub neuronów do komórek docelowych. Wpływa to na zdolność mózgu do przetwarzania informacji. Koordynują zachowanie poprzez stymulację działania lub hamowanie impulsu.

Neuroprzekaźniki odgrywają fundamentalną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu, wzmacniając i równoważąc sygnały w mózgu. Bez nich organizm nie może funkcjonować prawidłowo. Niektóre z najbardziej znanych neuroprzekaźników w organizmie to acetylocholina, która jest głównym neuroprzekaźnikiem centralnego i obwodowego układu nerwowego; dopamina, która jest ważną substancją chemiczną w mózgu, która wpływa na pamięć, ruch i koncentrację; oraz GABA, który służy jako główny neuroprzekaźnik hamujący w mózgu. Inne neuroprzekaźniki to oktopamina, serotonina, glutaminian, epinefryna i oksytocyna.

Co to jest neuromodulator?

Neuromodulator jest podzbiorem neuroprzekaźnika uwalnianego z neuronów w centralnym układzie nerwowym lub na obwodzie, który działa bezpośrednio na nerwy w celu wytworzenia naturalnej odpowiedzi biologicznej. Wpływa na przekazywanie sygnałów między neuronami. Koordynuje się z wieloma różnymi neuronami w wielu różnych regionach mózgu, aby modulować transmisję synaptyczną. Są to substancje bardzo różne od neurotransmiterów. Zmieniają one właściwości kanałów jonowych w neuronie, aby zmienić zachowanie elektryczne komórki.

Efekty neuromodulatorów objawiają się powoli i zwykle trwają dłużej w porównaniu z neuroprzekaźnikami, które zachodzą w ciągu kilku sekund. Neuromodulacja jest jedną z najważniejszych wewnętrznych właściwości poszczególnych neuronów, która umożliwia układowi nerwowemu dostosowanie się do szybko zmieniającego się środowiska. Neuromodulatory są w zasadzie neuroprzekaźnikami, które wzmacniają hamujące odpowiedzi receptorów. Główne neuromodulatory w ośrodkowym układzie nerwowym to noradrenalina, dopamina, serotonina i acetylocholina. Neurobiolodzy grupują te neuromodulatory razem, ponieważ posiadają one szereg wspólnych właściwości.

Różnica między Neuromodulatorem a Neurotransmiterem

Funkcja

– Neuroprzekaźnik to substancja chemiczna, która często działa jako chemiczni posłańcy w organizmie, umożliwiając sygnałom przekraczanie synaps w celu przekazywania informacji z komórek nerwowych lub neuronów do komórek docelowych. Po prostu pozwalają one komórkom nerwowym komunikować się ze sobą w całym organizmie. Z kolei neuromodulator to podzbiór neuroprzekaźnika uwalnianego z neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym lub na obwodzie, który wpływa na przekazywanie sygnałów między neuronami.

Rola

– Neuroprzekaźniki odgrywają podstawową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu, wzmacniając i równoważąc sygnały w mózgu. Bez nich organizm nie może prawidłowo funkcjonować. Rolą neuroprzekaźnika jest przenoszenie sygnałów chemicznych z jednego neuronu do drugiego przez synapsę, czyli przestrzeń pomiędzy dwoma neuronami. Rolą neuromodulatorów jest zmiana właściwości kanałów jonowych w neuronie w celu zmiany zachowania elektrycznego komórki.

Wiązanie

– Neuroprzekaźniki po zsyntetyzowaniu uwalniane są z zakończeń nerwowych do szczeliny synaptycznej, a następnie wiążą się z białkami receptorowymi na błonie komórki postsynaptycznej, powodując otwarcie lub zamknięcie kanałów jonowych. Neuromodulatory natomiast zazwyczaj wiążą się z pre i postsynaptycznymi receptorami sprzężonymi z białkiem G, aby aktywować cząsteczki wtórne w celu zainicjowania drugiej kaskady sygnalizacyjnej, która wywoła długotrwały sygnał.

Speed– W przeciwieństwie do neuroprzekaźników, neuromodulatory są skuteczne w niskich stężeniach. Te ostatnie nie są w stanie wywołać szybkich zmian w przekazywaniu sygnałów, ponieważ działanie neuromodulatorów przejawia się powoli, ale wywierają one długotrwałe działania. Neurotransmitery natomiast działają stosunkowo szybko i są w stanie wywołać gwałtowne zmiany w przekazywaniu sygnałów w ciągu kilku sekund.

Podsumowanie

Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które przenoszą sygnały chemiczne z jednego neuronu do drugiego przez synapsę, natomiast neuromodulatory to podzbiór neuroprzekaźników, które są zdolne do modulowania transmisji synaptycznej, wpływając na przekazywanie sygnałów między neuronami. W przeciwieństwie do neurotransmiterów, neuromodulatory są skuteczne w niskich stężeniach. W rzeczywistości neuromodulacja jest jedną z najbardziej wewnętrznych właściwości poszczególnych neuronów, które umożliwiają układowi nerwowemu dostosowanie się do szybko zmieniającego się środowiska. Neuromodulatory nie działają bezpośrednio, ale oddziałują z neuroprzekaźnikami w zakończeniach nerwowych w celu wzmocnienia hamujących lub pobudzających odpowiedzi receptorów.

Czy neuromodulator jest neurotransmiterem?

Neuromodulatory są podzbiorem neuroprzekaźnika, który działa z neuroprzekaźnikami w celu wzmocnienia hamujących lub pobudzających odpowiedzi receptorów.

Jaka jest różnica między neuroprzekaźnikami a neurotransmisją?Neurotransmitery to chemiczni posłańcy organizmu, którzy przenoszą sygnał z neuronów do neuronów lub do mięśni. Proces przekazywania impulsów nerwowych przez synapsę nazywany jest neurotransmisją. To w zasadzie napędza przekazywanie informacji między neuronami a ich komórkami docelowymi.

Które neuroprzekaźniki aktywują Autoreceptory?

Dopamina, amfetamina i aminy śladowe mogą aktywować autoreceptory.