Oba są powszechnymi ręcznymi instrumentami używanymi przez elektryków do pomiaru oporu elektrycznego w obwodach. Od dawna trwa spór między instrumentami używanymi zamiennie, a ludzie często są zdezorientowani, czy jeden może zastąpić drugi. Ale każdy z instrumentu ma unikalne cechy i zastosowania. Zanim zanurkujemy od razu w nasz interesujący nas temat, spróbujmy najpierw zrozumieć podstawy tych instrumentów i jak działają. Zacznijmy więc.

Co to jest multimetr?

Multimetr jest jednym z najczęściej używanych urządzeń pomiarowych służących do pomiaru oporu elektrycznego, napięcia (AC lub DC) oraz prądu (AC lub DC). Bardziej zaawansowane multimetry mogą być używane do pomiaru innych parametrów, takich jak pojemność, temperatura, częstotliwość, wzmocnienie tranzystora i spadek napięcia diod. Multimetr często nazywany jest woltomierzem, ponieważ zasadniczo łączy w sobie funkcje woltomierza, omomierza i amperomierza. Przed dokonaniem odczytu należy ustawić odpowiedni zakres, a następnie podłączyć sondy pomiarowe do mierzonego urządzenia lub obwodu.

Multimetr można by podzielić na dwa standardowe typy: multimetr analogowy i multimetr cyfrowy (DMM). Multimetr analogowy, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje ruchomą wskazówkę i skalę do pokazywania wartości. Multimetr cyfrowy, podobnie jak cyfrowy zegarek na rękę, nie posiada ruchomych części, ale raczej cyfrowy wyświetlacz, na którym wyświetlane są odczyty pomiarów. Multimetry cyfrowe są wygodne i łatwe do odczytania z niewielką lub żadną szansą na błąd odczytu. Droższe z nich posiadają funkcję automatycznego ustawiania zakresu pomiarowego.

Co to jest omomierz?

Omomierz to prosty przyrząd testowy, który służy do pomiaru oporu elektrycznego. Jest to przenośne elektroniczne urządzenie pomiarowe służące do pomiaru stosunkowo małych wartości oporu elektrycznego w obwodzie. Jednostką pomiarową oporu jest om. Opór jest jednym z podstawowych atrybutów obwodu elektrycznego, który mierzy przeszkodę w przepływie prądu przez obwód elektryczny. Omomierz podaje przybliżoną wartość oporu. Ponadto omomierz może dać przybliżoną kontrolę stanu kondensatorów.

Jest to jeden z podstawowych przyrządów testowych wraz z woltomierzem i amperomierzem. Należy pamiętać, że omomierz sam tworzy obwody, więc nie można go używać w obrębie zmontowanego obwodu. Aby zmierzyć rezystancję w obwodzie, przed dokonaniem odczytu należy najpierw odłączyć zasilanie. Większość omomierzy jest zaprojektowana tak, aby pokryć szeroki zakres wartości oporu od bardzo niskich do bardzo wysokich. Standardowy omomierz składa się z miernika prądu, źródła zasilania w postaci baterii oraz pewnej formy rezystora ograniczającego prąd. Bateria dostarcza niezbędnego napięcia stałego.

Różnica między multimetrem a omomierzem

Funkcja

Oba są przenośnymi przyrządami pomiarowymi używanymi do pomiaru oporu elektrycznego w obwodach lub sieciach elektrycznych. Omomierz jest podstawowym narzędziem badawczym, które służy do pomiaru stosunkowo małych wartości oporu elektrycznego w obwodzie. Ponadto daje możliwość zgrubnego sprawdzenia stanu kondensatorów. Multimetr to wielofunkcyjny przyrząd testowy, który służy do pomiaru oporu elektrycznego, napięcia (AC lub DC) oraz prądu (AC lub DC). Multimetr łączy funkcje wielu urządzeń, takich jak omomierz, woltomierz i amperomierz.

Praca

Multimetry cyfrowe (DMM) są najczęściej spotykanym typem multimetrów dostępnych obecnie na rynku. Składa się on z przełącznika selekcyjnego do wyboru cech elektrycznych do pomiaru, przetwornika analogowo-cyfrowego oraz cyfrowego wyświetlacza do pokazywania wartości. Niewielki prąd jest wstrzykiwany do nieznanego rezystora ze źródła prądu, a następnie mierzony jest spadek napięcia przez punkty. Opór jest następnie obliczany przy użyciu prawa Ohma i wyświetlany na ekranie.

Gdy przez obwód płynie prąd, wskazówka odchyla się w mierniku. Prąd dostarczany jest przez baterię znajdującą się w urządzeniu. Miliamperomierz jest połączony szeregowo z obwodem i przelicza odczyt na opór wykorzystując prawo Ohma. Omomierz analogowy składa się z igły i dwóch przewodów pomiarowych. Gdy przez obwód przepływa prąd, miernik odchyla się w lewo lub w prawo. Lewa strona oznacza wysoki opór lub niski prąd, a prawa – niski opór lub wysoki prąd.

PodsumowaniePodczas gdy oba są ręcznymi przyrządami testowymi używanymi do pomiaru oporu elektrycznego w obwodzie, multimetr jest wielofunkcyjnym narzędziem diagnostycznym, które może być również używane jako woltomierz, omomierz i amperomierz. Może być używany do pomiaru wielu właściwości elektrycznych, w tym oporu elektrycznego, napięcia i prądu. Multimetr może być używany do pomiaru innych parametrów, takich jak pojemność, temperatura, częstotliwość, wzmocnienie tranzystora i spadek napięcia diod. Omomierz to przenośne urządzenie elektroniczne, które może być używane do pomiaru stosunkowo małych wartości oporu elektrycznego.

Jaka jest inna nazwa omomierza?

Omomierz nazywany jest również omomierzem lub mikroomomierzem.