Podczas tworzenia marki, kluczowym elementem jest określenie swoich docelowych klientów. Poznanie i zrozumienie swoich klientów pomoże Ci podejmować świadome decyzje biznesowe. Na dzisiejszych szybko zmieniających się i wysoce konkurencyjnych rynkach, posiadanie najwyższej jakości towarów lub usług nie jest wystarczające. Musisz zadowolić wymagających klientów, którzy mogą wybierać spośród wielu ofert na globalnym rynku. Choć marketing oparty na segmentacji jest istotą nowoczesnej strategii biznesowej, bywa mylony z jeszcze inną strategią marketingową – marketingiem docelowym. Jakkolwiek podobnie mogą one brzmieć, nie są tym samym.

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku jest ważnym elementem strategii marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa. Akademicy postrzegają tę koncepcję jako centralną dla skutecznej strategii marketingowej. Segmentacja rynku jest strategią marketingową zorientowaną na klienta, która skupia się na wspólnych cechach konsumentów. Jest to proces grupowania konsumentów lub klientów biznesowych o podobnych potrzebach i/lub cechach razem w segment rynku. Idea polega na podzieleniu segmentu rynku na grupy, które prawdopodobnie wykazują podobne wymagania i zwyczaje zakupowe.

Na przykład, producent smartfonów może podzielić swoich klientów na trzy grupy: budżetową, średniego segmentu i wysokiego poziomu. Segmentacja, jeśli jest przeprowadzona prawidłowo, może pomóc poradzić sobie z heterogenicznością rynku w sposób efektywny pod względem zasobów. Kluczem do sukcesu firmy jest jej zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Segmentacja rynku pomaga osiągnąć ten cel. Ale jak firmy segmentują klientów? Firmy robią to poprzez analizę danych demograficznych, psychograficznych, geograficznych i zachowań. Psychografia obejmuje zainteresowania, opinie, styl życia, nawyki i osobowość klientów.

Rynek docelowy

Targeting jest drugim krokiem całego procesu segmentacji. Pierwszy krok to sama segmentacja klientów, a trzeci to pozycjonowanie. Marketing docelowy to koncentrowanie swoich wysiłków i zasobów na jednym lub kilku kluczowych segmentach. Marketing docelowy polega na dokonywaniu wyborów. Większość firm lub organizacji nie posiada wystarczających zasobów, aby kierować działania do wszystkich zidentyfikowanych segmentów. Należy podjąć decyzje dotyczące segmentu lub kilku segmentów, na których skupione zostaną wysiłki sprzedażowe i marketingowe. Identyfikacja rynku docelowego umożliwia przejęcie odpowiedzialności za swój biznes.

Podczas gdy segmentacja skupia się na wspólnych cechach lub zachowaniach klientów, marketing docelowy skupia się na konkretnych grupach, które mogą przynieść korzyści firmie. Proces ten polega na wyważeniu atrakcyjności możliwości segmentu w stosunku do zasobów organizacji i jej możliwości. Pomaga to zidentyfikować najbardziej prawdopodobne perspektywy, aby nie zawracać sobie głowy marketingiem w niewłaściwych miejscach. Z pewnością nie chcesz tracić swojego cennego czasu, energii i zasobów w tych alejach.

Różnica między segmentacją rynku a rynkiem docelowym

Zakres

– Segmentacja rynku skupia się na całym rynku w celu podzielenia segmentu rynku na grupy, które prawdopodobnie wykazują podobne wymagania i zwyczaje zakupowe. Chodzi o to, aby zgrupować konsumentów lub klientów biznesowych o podobnych potrzebach i/lub cechach razem w segmencie rynku. Marketing docelowy skupia się na skoncentrowaniu wysiłków i zasobów na jednym lub kilku kluczowych segmentach. Koncentruje się na konkretnych grupach, które mogą przynieść korzyści Twojej firmie.

Focus

– Segmentacja rynku skupia się na konsumentach lub klientach biznesowych, którzy mają wspólne cechy, takie jak wiek, płeć, rasa, dochód, lokalizacja, zainteresowania i tak dalej. Kluczem do sukcesu biznesu jest jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Segmentacja rynku pomaga osiągnąć ten cel. Marketing docelowy skupia się na równoważeniu atrakcyjności możliwości segmentu wobec zasobów organizacji i jej możliwości. Marketing docelowy polega na dokonywaniu wyborów.

Goal

– Segmentacja rynku jest podstawowym sposobem poszukiwania i wykorzystywania szans rynkowych. Celem jest zgrupowanie aktualnych lub potencjalnych klientów, którzy prawdopodobnie zareagują w podobny sposób na ofertę produktu lub usługi. Może to pomóc w radzeniu sobie z heterogenicznością rynku w sposób efektywny pod względem zasobów. Marketing docelowy jest wynikiem segmentacji rynku, której celem jest ukierunkowanie na kluczowe segmenty, które organizacja wybiera do obsługi. Niektóre organizacje wykorzystują segmentację rynku do oceny, w jaki sposób klienci mogą przynieść im wartość.

PodsumowanieSegmentacja i ukierunkowanie działają razem, aby pomóc firmie w rozwoju poprzez identyfikację i zrozumienie swoich klientów. Te dwa elementy nie są ze sobą powiązane, ale z pewnością uzupełniają się wzajemnie, sprawiając, że firma dobrze prosperuje. Poprzez badanie różnych dróg marketingu, można wziąć swój biznes w dokładnie taki sposób, w jaki chcesz, aby przejść. Segmentacja rynku jest ważnym elementem nowoczesnej strategii marketingowej firmy, która obejmuje podział heterogenicznego rynku na kilka jednorodnych grup konsumentów. Marketing docelowy to wybrane kilka segmentów konsumentów, na których organizacja decyduje się skupić.

Co to jest segmentacja rynku i jak jest wykorzystywana w marketingu docelowym?

Segmentacja rynku to praktyka dzielenia rynku docelowego na grupy segmentów o wspólnych potrzebach i cechach nabywczych. Marketing docelowy to koncentrowanie swoich wysiłków i zasobów na jednym lub kilku kluczowych segmentach.

Co to jest segmentacja rynku w marketingu z przykładem?

Segmentacja rynku jest podstawową strategią marketingową, która wypełnia lukę między zróżnicowanymi potrzebami klientów a skończonymi zasobami biznesowymi. Na przykład firma motoryzacyjna może segmentować swoich klientów na dwie grupy: przyjazne dla budżetu i niewrażliwe na cenę.