Implant ślimakowy jest wszczepianym urządzeniem, które stymuluje nerw słuchowy, aby pomóc osobie słyszącej. Aparat słuchowy powiększa dźwięki, aby poprawić słyszenie.

Co to jest implant ślimakowy?

Definicja:

Implant ślimakowy to urządzenie, które jest umieszczane chirurgicznie pod skórą i jest połączone z uchem wewnętrznym, ślimakiem.

Procedura:

Implant ślimakowy jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Elektrody są umieszczane wewnątrz ślimaka ucha. Część odbiorcza wchodzi tuż pod skórę przy uchu. Po wyzdrowieniu, dostosowanie urządzenia i coaching z ekspertami logopedycznymi może być wymagane.

Zalety:

Aparaty słuchowe nie działają dla każdego, kto ma ubytek słuchu, a implanty działają najlepiej dla osób, które mają ubytek słuchu z powodu uszkodzonego ucha wewnętrznego. Jest to znane jako odbiorczy ubytek słuchu. Implant ślimakowy sprawdza się w przypadku osób, które nie funkcjonują dobrze z aparatami słuchowymi. Zdolność komunikacyjna może ulec znacznej poprawie, a implanty działają najlepiej u osób, które miały ubytek słuchu po nauce mówienia.

Wady:

Istnieją pewne potencjalne zagrożenia związane z implantem ślimakowym, w tym niewielkie szanse na zapalenie opon mózgowych. Istnieje również szansa, że implant ślimakowy odbierze słuch, który dana osoba jeszcze posiada, urządzenie może być wadliwe lub musi być wymienione za kilka lat. Inne efekty uboczne to krwawienie, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, szumy uszne i zawroty głowy.

Co to jest aparat słuchowy?

Definicja:

Aparat słuchowy to urządzenie noszone w lub nad uchem, które powiększa dźwięki w celu poprawy słyszenia.

Procedura:

W przypadku aparatu słuchowego nie jest wymagana żadna inwazyjna procedura. Urządzenie jest wykonywane na zamówienie po zbadaniu słuchu i zauważeniu jego braków. Aparat słuchowy, po wykonaniu, jest montowany na zewnątrz ucha lub nawet wewnątrz kanału słuchowego. W przeciwieństwie do implantu ślimakowego, aparat słuchowy nie musi być pozostawiony w uchu. Obecnie cyfrowe przetwarzanie sygnału jest nawet stosowane w nowych aparatach słuchowych, co jest korzystne, ponieważ mają one możliwość redukcji hałasu.

Zalety:

Aparat słuchowy nie wymaga operacji i jest pomocny dla większości osób, które mają pewien ubytek słuchu. Powiększa on dźwięki, dzięki czemu słyszenie jest lepsze, a postępy w technologii znacznie poprawiły sposób działania tych urządzeń.

Wady:

Może być trudno dostosować się do noszenia aparatu słuchowego i nie wszystkie mają jeszcze zdolność cyfrowego przetwarzania sygnału, więc hałas w tle jest nadal problemem. Aparat słuchowy nie przywraca słuchu, który został utracony. Aparaty słuchowe muszą być również często czyszczone, w przeciwnym razie stają się brudne i nie działają prawidłowo.

Różnica między implantem ślimakowym a aparatem słuchowym

DefinicjaImplant ślimakowy to urządzenie, które jest umieszczane chirurgicznie wewnątrz głowy i podłączane do nerwu słuchowego. Aparat słuchowy to urządzenie umieszczane na zewnątrz ucha lub w przewodzie słuchowym wewnętrznym.

Procedura

Operacja jest wykonywana w celu przymocowania implantu ślimakowego do nerwu słuchowego. Aparat słuchowy nie wymaga operacji i jest umieszczany na zewnątrz lub na uchu po zaprojektowaniu na zamówienie.

Jak to działa

Implant ślimakowy stymuluje nerw słuchowy. Aparat słuchowy powiększa dźwięki.

Pros

Osoby z problemami ucha wewnętrznego mogą skorzystać z implantu ślimakowego. Aparat słuchowy nie jest inwazyjny i pomaga większości ludzi słyszeć.

ConsImplant ślimakowy jest inwazyjny i istnieje ryzyko związane z tą procedurą.Aparat słuchowy nie działa dla wszystkich i może się zatkać woskowiną.

Podsumowanie Implant ślimakowy i aparat słuchowy

  • Implant ślimakowy i aparat słuchowy to oba urządzenia stosowane u osób, które mają pewną głuchotę.
  • Dla większości ludzi aparat słuchowy działa dobrze i nie jest to inwazyjna procedura.
  • Implant ślimakowy wymaga inwazyjnej procedury, ale działa dobrze, jeśli masz problemy z uchem wewnętrznym.