Mężczyźni kontra kobiety

Oczywiście, mężczyźni i kobiety różnią się pod wieloma względami, a w innych są podobni. Ale, gdzie są te różnice i podobieństwa, i jak można z nich zrobić sens? Społeczeństwo, w którym żyjemy, ustaliło już pewne wytyczne dotyczące ról płciowych i tego, jak je postrzegasz, np. jak oczekujesz, że mężczyźni i kobiety będą się ubierać, zachowywać, mówić i prezentować. Mówienie o różnicach między mężczyznami i kobietami zawsze było drażliwym tematem. Wydaje się, że każdy ma silne opinie na temat sposobów, w jakie mężczyźni i kobiety różnią się i nie różnią.

Mężczyźni

Ustalenia z kilku badań i ankiet badawczych sugerują, że mężczyźni zasadniczo różnią się od swoich żeńskich odpowiedników w sposobach wyrażania swoich uczuć, cech fizycznych, osobistych zainteresowań i punktów widzenia. Opinia publiczna dostrzega różne punkty nacisku dla mężczyzn, którzy poruszają się po swoich rolach w społeczeństwie. Większość twierdzi, że mężczyźni przechodzą przez wiele presji, aby wspierać finansowo swoją rodzinę. Od samego początku powszechne jest przekonanie, że to mężczyźni powinni brać na siebie główną odpowiedzialność za ochronę i wspieranie rodziny na froncie finansowym. Większość profesjonalnych sportów, takich jak baseball, piłka nożna i piłkarze w głównej lidze to mężczyźni.

Kobiety

To tradycyjne przekonanie, że kobiety są po to, aby zajmować się domem i opiekować się dziećmi. Obecnie role kobiet uległy zmianie, a ich równy udział we wszystkich aspektach życia społecznego jest podstawowym prawem człowieka. Nawet równowaga siły roboczej przechyliła się w stronę kobiet, które nadal zajmują około połowy krajowej siły roboczej. Kobiety dominują obecnie w szkołach wyższych i zawodowych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Afryki. Tradycyjny sposób myślenia uległ zmianie; kobiety opuszczają teraz dom i wchodzą do pracy, tworząc domowe miejsca pracy, które mogą wypełnić inne kobiety.

Różnica między mężczyznami a kobietami

Fizjologia

– Jest to jeden z obszarów, w którym mężczyźni i kobiety znacznie się różnią. Mężczyźni są bardziej umięśnieni niż kobiety, ponieważ mają proporcjonalnie większą masę mięśniową, większą masę kostną i mniejszą ilość tkanki tłuszczowej niż kobiety. Mężczyźni mają większe serca i płuca niż kobiety, natomiast kobiety mają większe nerki, wątroby i tarczyce.

Sekwencja sukien

– Oczywiście, istnieją science back różnice między obu płci, które są zbyt trudne do zaprzeczenia. Jedną z głównych różnic jest sposób, w jaki mężczyźni i kobiety się ubierają. Ubierają się w kolejności różnic. Większość kobiet ubiera się od góry do dołu, a mężczyźni zazwyczaj idą w drugą stronę. Mężczyźni ubierają się od dołu, wkładając najpierw skarpetki do dżinsów, a następnie koszulę lub t-shirt.

Natura

– Badania sugerują, że kobiety są mniej skłonne do podejmowania ryzyka, ponieważ zawsze uważano je za opiekunów społeczeństwa. Dlatego mają tendencję do większego martwienia się o innych. Mężczyźni natomiast są bardziej racjonalni i logiczni, skłonni rzucić więcej ostrożności na wiatr. Kobiety są bardziej holistyczne, intuicyjne i integracyjne.

Poczucie kierunku

– Cóż, wierzcie lub nie, ale mężczyźni mają zazwyczaj lepszy zmysł orientacji. Ten wieloletni stereotyp dotyczący płci jest oficjalnie poparty przez naukę; neurobiolodzy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii przeprowadzili badania, które udowodniły, że mężczyźni są lepsi w zadaniach wymagających świadomości przestrzennej.

Multitasking

– Jeśli mężczyźni mają lepszy zmysł orientacji, badania sugerują również, że kobiety są lepsze w wielozadaniowości niż ich męscy odpowiednicy. Jednak istnieją mieszane opinie na temat tego, że zdolność do wielozadaniowości zależy od płci. Nowe badania dowodzą, że płeć nie ma wpływu na zdolność do wielozadaniowości.

Osobowość

– O ile różnice fizjologiczne są oczywiste, o tyle pytanie o różnice w osobowości kobiet i mężczyzn jest nieco skomplikowane i kontrowersyjne. Badania sugerują, że kobiety mają przewagę nad mężczyznami na gruncie emocji, ciepła, wrażliwości, wsparcia, empatii, przywiązania i tak dalej. Mężczyźni są bardziej agresywni, dominujący, utylitarni, skłonni do ryzyka, namiętni, entuzjastyczni, pewni siebie i mają lepsze poczucie humoru.

Podsumowanie

W skrócie, pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć z porównań mężczyzn i kobiet jest to, że mężczyźni i kobiety są bardziej podobni niż różni, zwłaszcza na każdym poziomie cech. Znaczna różnica w zarobkach również istnieje, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę krytyczne zmienne, takie jak wykształcenie, wiek i długość zatrudnienia. Wracając do przeszłości, medialna płaca tygodniowa dla pracowników pełnoetatowych w Stanach Zjednoczonych była stosunkowo większa dla mężczyzn niż dla kobiet. Ale ta luka zaczyna się zamykać teraz, zwłaszcza z kobietami dominujących połowę siły roboczej, jak ich męskich odpowiedników. Bycie mężczyznami lub kobietami jest centralnym faktem w całym naszym życiu.

Jakie są główne różnice między męskimi i kobiecymi rolami płciowymi?

Od kobiet zazwyczaj oczekuje się, że będą ubierać się w kobiecy sposób, aby wyglądać na osoby otwarte i opiekuńcze. Mężczyźni zazwyczaj ubierają się tak, aby wyglądać na silnych, agresywnych i odważnych. Tradycyjne stereotypy płci sugerują, że mężczyźni są bardziej dominujący i zdecydowani, podczas gdy kobiety są uległe, gadatliwe i mniej zdecydowane.

Jakie są przykłady nierówności płci?

Pomimo tego, że mężczyźni i kobiety mają równe prawa i możliwości, a równość płci jest podstawowym prawem człowieka, istnieje jak wiele przykładów nierówności płci, z którymi wszyscy możemy się chyba zgodzić, jak dyskryminacja ze względu na płeć w edukacji, ciąża, małżeństwo dzieci, przemoc seksualna, różnica w dochodach, prawa do opieki nad dziećmi, obywatelstwo, bariery zawodowe i inne.

Jakie znaczenie ma płeć?

Płeć jest kluczową cechą fizjologiczną, która określa władzę, przywileje i obowiązki, które niektórzy ludzie mogą mieć, a inni nie. Płeć jest ważnym czynnikiem w rozwoju i jest niezbędna do zrozumienia praw człowieka dla wszystkich.