Świat z dnia na dzień staje się coraz bardziej zaawansowany technologicznie i zintegrowany, a bezpośrednim skutkiem tego są coraz szybsze i lepiej połączone operacje biznesowe. Jednak lepsza łączność niesie ze sobą zestaw wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Nowoczesna infrastruktura składa się z wielu połączonych ze sobą aktywów fizycznych i cybernetycznych, a ochrona tych aktywów jest bardzo ważna. Jednak konwencjonalne podejście do ochrony tych aktywów nie jest już skuteczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy wszystko staje się cyfrowe. Zabezpieczenie tych infrastruktur poprzez zajęcie się cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem fizycznym jest kluczowe.

Bezpieczeństwo fizyczne

Bezpieczeństwo fizyczne, jak sama nazwa wskazuje, to środki bezpieczeństwa wprowadzone w celu ochrony fizycznych aktywów organizacji, takich jak obiekty, sprzęt i ludzie, przed nieautoryzowanym dostępem. Są to środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu zapewnienia fizycznej ochrony aktywów IT, w tym personelu. Chodzi o to, aby chronić organizację przed wszystkimi rodzajami zagrożeń, niezależnie od tego, czy są one złośliwe, wewnętrzne, czy środowiskowe. Bezpieczeństwo fizyczne jest krytyczne dla każdej organizacji, a szczególnie dla małych firm, które nie mają wystarczających zasobów do wspierania bezpieczeństwa fizycznego.

Wiele organizacji wydaje tysiące dolarów na swoją infrastrukturę IT, ale zapomina o zabezpieczeniu fizycznego budynku, w którym się ona znajduje. Zdarzenia lub nieszczęścia takie jak pożar, powódź, kradzież, wandalizm lub terroryzm mogą mieć poważny wpływ na działalność firmy. Chociaż większość z nich jest objęta ubezpieczeniem, nie można przewidzieć czasu, pieniędzy i zasobów straconych na przywrócenie działalności. Bezpieczeństwo fizyczne może obejmować stawianie barier, alarmów, zamków, systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, oświetlenia ochronnego i innych najnowocześniejszych technologii bezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo

Termin cyberbezpieczeństwo odnosi się do integracji technologii, procesów i kontroli w celu ochrony systemów i sieci komputerowych przed atakami cyfrowymi. Cyberbezpieczeństwo to praktyka ochrony systemów, urządzeń i sieci przed cyberatakami organizowanymi przez hakerów, spamerów i cyberprzestępców. Postęp technologiczny w ogromnym stopniu wpływa na cyberbezpieczeństwo. Wraz z nowymi technologiami i udogodnieniami pojawiają się nowe zagrożenia. Wraz z rozwojem organizacji rośnie też tempo pojawiania się nowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Przed erą Internetu, dla przeciętnego hakera atak na system był prawie niemożliwy.

Rozprzestrzenianie się Internetu i zwiększone wykorzystanie bankowości i handlu online stworzyło potencjalnym hakerom możliwość przeprowadzenia cyberataków, kradzieży pieniędzy lub towarów i usług. Celem cyberbezpieczeństwa jest zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych. Cyberbezpieczeństwo to termin ogólny opisujący ochronę przed wszystkimi rodzajami cyberprzestępstw, od kradzieży tożsamości po kradzież własności intelektualnej, ataki na oprogramowanie, ataki phishingowe, odmowę usługi i inne.

Różnica między bezpieczeństwem fizycznym a cyberbezpieczeństwem

Definicja

– Cyberbezpieczeństwo odnosi się do zestawu technologii, procesów i kontroli, które są wdrażane w celu ochrony poufności, integralności i dostępności danych przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Jest to praktyka ochrony systemów, urządzeń i sieci przed cyberatakami. Z kolei bezpieczeństwo fizyczne to środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę fizycznych aktywów organizacji, takich jak obiekty, sprzęt i ludzie, przed nieautoryzowanym dostępem i fizycznymi uszkodzeniami.

Bezpieczeństwo

– Cyberbezpieczeństwo to termin ogólny opisujący ochronę przed wszystkimi rodzajami cyberprzestępstw, od kradzieży tożsamości po kradzież własności intelektualnej, ataki na oprogramowanie, ataki phishingowe, odmowę usługi i inne. Koncentruje się na ochronie organizacji przed zagrożeniami zewnętrznymi, np. z cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo fizyczne skupia się na ochronie organizacji przed wszystkimi rodzajami zagrożeń, niezależnie od tego, czy są one złośliwe, wewnętrzne czy środowiskowe.

Zagrożenia

– Cyberbezpieczeństwo skupia się na ochronie infrastruktury sieciowej organizacji i połączonych systemów przed zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak phishing, kradzież tożsamości, złośliwe oprogramowanie, odmowa usługi, wstrzyknięcia SQL, ransomware, ataki na hasła i inne. Bezpieczeństwo fizyczne organizacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wszelkich celów związanych z cyberbezpieczeństwem. Bezpieczeństwo fizyczne chroni personel i całą infrastrukturę IT organizacji przed zdarzeniami fizycznymi, takimi jak pożar, kradzież, włamanie, cyberatak, wandalizm oraz zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak powódź, cyklon i tak dalej.

PodsumowaniePoleganie na technologii stworzyło ogromne zagrożenia zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Nie jest zaskoczeniem, że ludzie żyjący we współczesnym świecie rozumieją potrzebę ochrony siebie i swojej firmy przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, od cyberataków do szkód fizycznych, nieprzewidzianych zdarzeń i zagrożeń środowiskowych. Ważne jest, aby zrozumieć, że istnieje zdecydowany związek między cyberbezpieczeństwem a fizycznym bezpieczeństwem sprzętu komputerowego i sieciowo-komunikacyjnego. Razem, cyber i fizyczne aktywa stanowią ogromne ryzyko dla cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa fizycznego.

Czy bezpieczeństwo fizyczne jest częścią cyberbezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo fizyczne jest krytycznie ważną praktyką ochrony ludzi, obiektów i aktywów fizycznych organizacji przed nieprzewidzianymi zdarzeniami lub działaniami lub zagrożeniami cybernetycznymi. Bezpieczeństwo fizyczne jest kluczowe dla osiągnięcia celów cyberbezpieczeństwa.

Jakie są przykłady bezpieczeństwa fizycznego?

Bezpieczeństwo fizyczne obejmuje nadzór CCTV, bariery ochronne, znaki ostrzegawcze, kontrolę dostępu, obwodowe wykrywanie włamań, systemy ochrony przeciwpożarowej, alarmy, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia bram, druty kolczaste, środki odstraszające i inne.