Antifoam i defoamer to chemiczne środki pomocnicze, które zapobiegają lub kontrolują powstawanie piany w procesach przemysłowych, unikając w ten sposób problemów z nią związanych. Pomagają one destabilizować pianę i zakłócają proces jej tworzenia. Są to cząsteczki powierzchniowo czynne, które zmniejszają elastyczność powierzchniową cieczy, co z kolei uniemożliwia piance osiągnięcie stanu równowagi.

Co to jest Antifoam?

Środki przeciwpieniące to zazwyczaj obojętne chemikalia składające się z cieczy, takiej jak silikon, olej mineralny itp. oraz hydrofobowego ciała stałego, takiego jak kwasy tłuszczowe, krzemionka lub wosk. Antifoam jest niezwykle skutecznym środkiem tłumiącym pianę, który jest zazwyczaj dodawany do pieniącego się roztworu przed jego utworzeniem, aby zapobiec nadmiernemu tworzeniu się piany. Miesza się je z płynami do procesów przemysłowych, aby zredukować pianę po jej powstaniu. Antyfoamy są zazwyczaj hydrofobowymi, drobno podzielonymi, nierozpuszczalnymi materiałami. Pierwszymi antypianami były prawdopodobnie oleje i tłuszcze, głównie lokalnie dostępny olej, mineralny lub naturalnie występujący.

Pianę można zdefiniować jako dyspersje gazu w cieczy lub ciele stałym. Piana sama w sobie jest niezwykle złożona, składa się z polidyspersyjnych pęcherzyków gazu oddzielonych od siebie błonami drenażowymi. Piana powstaje w wyniku kilku procesów przemysłowych, takich jak przetwarzanie cukru, produkcja mydła i oczyszczanie ścieków ze skrobi. Najlepszym środkiem przeciwpianowym powinien być ten, który kontroluje pianę przez określony czas przy najniższym koszcie i nie zakłóca procesu lub produktu końcowego.

Co to jest Defoamer?

Defoamer to środek przeciwpieniący, który oznacza dodatek do zabicia istniejącej piany. Defoamery to chemiczne pomoce przetwórcze, które są dodawane do systemu w procesach przemysłowych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania piany. Są to dodatki chemiczne mieszane z płynami do procesów przemysłowych w celu wywołania szybkiego upadku piany. Piana może powodować poważne problemy, jeśli pozostanie bez nadzoru, takie jak tworzenie się pęcherzyków powietrza w powłokach powierzchniowych. Defoamery albo zapobiegają powstawaniu piany albo przerywają jej powstawanie. Chemia defoamerów i antyfoamów jest często podobna, więc terminy te są często używane zamiennie.

Defoamer jest ogólnym terminem używanym jako standard przemysłowy w odniesieniu do każdego środka pomocniczego przeznaczonego do kontroli piany. Środek defoamingowy zawiera głównie środki powierzchniowo czynne, emulgator, nośnik i dodatki emulgujące. Usuwają one powietrze i pęcherzyki z cieczy używanych w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, takich jak fermentacja, przetwórstwo mięsa i drobiu, uzdatnianie wody, produkcja papieru i pulpy, czyszczenie chemiczne, papiernictwo, powlekanie i inne. Komercyjne defoamery można sklasyfikować jako defoamery na bazie oleju, silikonu, wody i proszku.

Różnica między Antifoam a Defoamer

Środek

Piana jest głównym źródłem problemów w zastosowaniach przemysłowych. Zarówno antifoam jak i defoamer są chemicznymi środkami kontroli piany, które są używane do minimalizowania lub eliminowania piany w operacjach przemysłowych. Oba terminy są często używane zamiennie. Antifoam oznacza środek zapobiegający powstawaniu piany, który jest mieszany z płynami stosowanymi w procesach przemysłowych w celu kontroli marnotrawnego tworzenia się piany. Defoamery są środkami przeciwpieniącymi działającymi jako dodatki do zabijania istniejącej piany. Defoamery albo zapobiegają tworzeniu się piany, albo przerywają tworzenie się piany.

Zdolność do rozprzestrzeniania się

Podczas gdy pozorny efekt może być różny, jedną główną różnicą między nimi jest ich zdolność do rozprzestrzeniania się. Środki przeciwpieniące działają jako tłumiki piany, które zostały wstępnie wymieszane w systemie przed pojawieniem się piany. Defoamer, z drugiej strony, jest ogólnym terminem używanym jako standard przemysłowy w odniesieniu do każdego środka pomocniczego przeznaczonego do kontroli piany. Defoamery będą potrzebne do szybkiego rozprzestrzeniania się w już spienionym systemie przemysłowym.

Przykład

Środkami przeciwpieniącymi powszechnie stosowanymi w zastosowaniach przemysłowych są nierozpuszczalne oleje, stearyniany, alkohol cetostearylowy i inne antypianki na bazie krzemu, które mogą być dostarczane w postaci emulsji na bazie oleju lub wody. Antyfoamy na bazie krzemu są wysokowydajnymi emulsjami przeciwpieniącymi, które zapewniają szybkie wybijanie piany. Komercyjne środki odpieniające można sklasyfikować jako środki olejowe, silikonowe, wodne i proszkowe. Przykładami środków odpieniających są oleje mineralne, oleje silikonowe, parafiny, fosforany organiczne i inne.

PodsumowanieChemia defoamerów i antyfoamów jest często podobna, więc terminy te są często używane zamiennie. Antifoam działa jako środek zapobiegający powstawaniu piany, natomiast defoamer oznacza dodatek eliminujący istniejącą pianę. Chociaż pozorny efekt może być różny, jedną główną różnicą między nimi jest ich zdolność do rozprzestrzeniania się. Środki przeciwpieniące działają jako tłumiki piany, które zostały wstępnie wymieszane w systemie przed pojawieniem się piany, podczas gdy defoamery będą potrzebne do szybkiego rozprzestrzeniania się w już spienionym systemie przemysłowym.

Do czego służy środek przeciwpianowy?

Antyspieniacze są ważną klasą dodatków chemicznych, które pomagają w ograniczaniu tworzenia się piany w cieczach przemysłowych. Chemia antypian jest podobna do chemii defoamerów. Antyfoamy są zazwyczaj hydrofobowymi, drobno podzielonymi, nierozpuszczalnymi materiałami.

Co to jest środek przeciwpianowy przykład?

Powszechnie stosowane środki przeciwpieniące to nierozpuszczalne oleje, stearyniany, alkohol cetostearylowy i inne środki przeciwpieniące na bazie silikonu.