Metoda w komórkach zwierzęcych

Metoda cytokinezy w komórkach zwierzęcych polega na tym, że tworzy się bruzda rozszczepieniowa, a następnie cytoplazma się spina, aż powstaną dwie komórki. Sposób kariokinezy w komórkach zwierzęcych obejmuje cztery etapy: profazę, metafazę, anafazę i telofazę.

Metoda w komórkach roślinnych

Metoda cytokinezy, która zachodzi w komórkach roślinnych polega na tym, że w fragmoplaście tworzy się płytka komórkowa. Kariokineza w komórkach roślinnych zachodzi w taki sam sposób jak w komórkach zwierzęcych.

Kiedy zachodzi ten proces

Cytokineza zachodzi na końcu podziału komórki. Kariokineza zachodzi przed cytokinezą na początku podziału komórki.

Podsumowanie Cytokinezy Vs. Karyokinezy

  • Cytokineza i kariokineza to obie metody, które zachodzą podczas podziału komórki.
  • Kariokineza zachodzi tylko u eukariotów, ponieważ prokariota nie posiada jądra.
  • Cytokineza zachodzi w różny sposób w komórkach zwierzęcych i roślinnych.